Veiklos sritys

Nacionalinė kankinimų prevencija (NKP)

Seimo kontrolieriai nuo 2014 m. sausio 1 dienos vykdo įstatymu jiems pavestą funkciją – nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Vykdydami šią funkciją, Seimo kontrolieriai reguliariai lankosi įvairiose laisvės apribojimo vietose. Tokia stebėsena, kuomet nuolat lankomasi laisvės apribojimo vietose, o vizitų rezultatai pateikiami rekomendacijose, yra pripažįstama bene efektyviausia žmogaus teisių pažeidimų prevencijos priemone ir yra puikus būdas pagerinti asmenų laikymo sąlygas.

Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 19-1 str. 2 dalį, laisvės apribojimo vieta yra bet kuri Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausanti ar jos kontroliuojama vieta, kurioje asmenų laisvė yra arba gali būti apribota, vadovaujantis valdžios įstaigos sprendimu ar jai paraginus arba su jos pritarimu ar sutikimu. Tai policijos areštinės, ilgalaikio ir laikino sulaikymo patalpos policijos komisariatuose, įkalinimo, psichiatrijos, užkrečiamųjų ligų gydymo, suaugusiųjų ir vaikų globos, vaikų socializacijos įstaigos, užsieniečių laikino sulaikymo patalpos pasienio kontrolės punktuose ar apgyvendinimo (Pabėgėlių priėmimo centras, Užsieniečių registracijos centras) ir kitos įstaigos.

Laisvės apribojimo vietų Lietuvoje yra apie 450.

Patikrinimai laisvės apribojimo vietose
Patikrinimų statistika

2014-2017 m. atlikti patikrinimai (188 patikrinimai 141 įstaigoje):

Įstaigos rūšis Atlikta patikrinimų Patikrintų įstaigų skaičius, proc.
Suaugusiųjų globos įstaigos 59 32 %
Vaikų globos / Socializacijos įstaigos 19 20 %
Užsieniečių laikymo įstaigos 27 49 %
Policijos įstaigos 21 77 %
Įkalinimo įstaigos 11 100 %
Psichiatrijos įstaigos 4 16 %

 

Patikrinimų žemėlapis
Nuorodos
Susitikimai su įstaigomis ir pareigūnais
Mokymai pareigūnams
Konsultaciniai vizitai
NKP ataskaitos