Administracinė informacija

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 28 d.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97, nuostatomis.