Administracinė informacija

Įstaigoje vykdomi konkursai

Skelbiamas konkursas į Žmogaus teisių biuro patarėjo pareigas (skelbimo Nr. 58620).

Pareiginės algos koeficientas gali būti nuo 0,88 iki 1,32. Pareiginės algos koeficientas priklausys nuo pretendento konkurso metu pademonstruotų žinių ir kompetencijų biurui priskirtose veiklos srityse (nacionalinės kankinimų prevencijos ir nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijų vykdymas).

Norint dalyvauti konkurse dokumentus reikia pateikti Valstybės tarnybos portale iki 2024 m. balandžio 4 d. įskaitytinai:

https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejaspareigines-algos-koeficientas-nuo-088-iki-132-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;56353.html

Konkursas vyks Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje interviu būdu.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.

Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.
Seimo kontrolierių įstaiga – Nacionalinė žmogaus teisių institucija, akredituota Jungtinėse Tautose.

Darbas šiose pareigose – tai puiki galimybė prisidėti Seimo kontrolieriams vykdant Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme numatytas funkcijas.

Įstaigoje yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu, naudotis kitomis papildomomis naudomis, numatytomis įstaigos darbo apmokėjimo sistemos apraše.