Administracinė informacija

Įstaigoje vykdomi konkursai

Vykdoma atranka  į Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolierių įstaigos Seimo kontrolieriaus patarėjo pareigas (karjeros valstybės tarnautojas).

Dokumentai priimami iki 2021-03-16  įskaitytinai per VATIS sistemą:
http://portalas.vtd.lt/lt/seimo-kontrolieriaus-patarejas-322;9629.html

Atrankų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.