Administracinė informacija

Įstaigoje vykdomi konkursai

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.

Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.
Seimo kontrolierių įstaiga – Nacionalinė žmogaus teisių institucija, akredituota Jungtinėse Tautose.

Seimo kontrolierių įstaiga siekia stiprinti savo padalinį – Žmogaus teisių biurą, kuris padeda Seimo kontrolieriams vykdyti nacionalinės kankinimų prevencijos ir nacionalinė žmogaus teisių institucijos funkcijas.

Darbas Žmogaus teisių biure – tai puiki galimybė prisidėti Seimo kontrolieriams vykdant Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme numatytas funkcijas.

Susidomėjusius kviečiame kreiptis dėl galimo tarnybinio kaitumo Valstybės tarnautojų registro ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sitemos savitarnoje :

  • į vyriausiojo specialisto pareigas (skelbimo Nr. 5024)

Taip pat ieškome:

  • Seimo kontrolierių įstaigos atstovo ryšiams su visuomene (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) (skelbimo Nr. 97383). Skelbimą ir informaciją apie pareigybę rasite čia.