Administracinė informacija

Įstaigoje vykdomi konkursai

1. Vykdomas konkursas į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas:

https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;50145.html

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2022-07-29.

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Daugiau informacijos: Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ina Sadaunykienė, 8 706  65131, [email protected]

 

2. Vykdomas konkursas į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, – Seimo kontrolierių įstaigos Atstovo ryšiams su visuomene – pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas koeficientas gali būti nuo 8 iki 11,6 priklausomai nuo turimo darbo stažo.

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2022 m. rugpjūčio 9 d. :

https://portalas.vtd.lt/lt/atstovas-rysiams-su-visuomene-322;797410.html

Pretendentai turi pateikti:
1) asmens dokumento kopiją;
2) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3) gyvenimo aprašymą (CV);
4) pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);
5) profesinę patirtį pagrindžiančio dokumento kopiją;
6) anglų kalbos B2 lygį pagrindžiančio dokumento kopiją;
7) nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Konkursą vykdo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis, galite įstaigos interneto svetainės sklityje Asmens duomenų apsauga.

Daugiau informacijos: Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ina Sadaunykienė, 8 706  65131, [email protected]