Administracinė informacija

Įstaigoje vykdomi konkursai

  1. Vykdomas konkursas į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, – Atstovo ryšiams su visuomene – pareigas. Pareiginės algos koeficientas gali būti nuo 8 iki 11,6:

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS:

https://portalas.vtd.lt/lt/atstovas-rysiams-su-visuomene-322;783550.html

Pretendentai turi pateikti:
1) asmens dokumento kopiją;
2) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3) gyvenimo aprašymą (CV);
4) pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);
5) profesinę patirtį pagrindžiančio dokumento kopiją;
6) užsienio kalbos mokėjimo lygį pagrindžiančio dokumento kopiją;
7) nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Konkursą vykdo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis, galite įstaigos interneto svetainės sklityje Asmens duomenų apsauga.

Daugiau informacijos: Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ina Sadaunykienė, 8 706  65131, ina.sadaunykiene@lrski.lt.

 

2. Vykdomi konkursai į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjų (karjeros valstybės tarnautojų) pareigas.

Konkurso Nr. 51033:
https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;48768.html
Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2022-04-20.

Konkurso Nr. 51148:
https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;48883.html
Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2022-04-27.

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.