Administracinė informacija

Įstaigoje vykdomi konkursai

Vykdomas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo – Žmogaus teisių biuro vyriausiojo specialisto – pareigas. Pareiginės algos koeficientas – 9,2.

https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;46855.html

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2021-11-19. Konkursų/atrankų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.