Administracinė informacija

Įstaigoje vykdomi konkursai

Vykdoma atranka  į Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolierių įstaigos Seimo kontrolieriaus patarėjo pareigas (karjeros valstybės tarnautojas).

Dokumentai priimami įskaitytinai per VATIS sistemą.
Atrankų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.