Administracinė informacija

Įstaigoje vykdomi konkursai

Vykdomi konkursai į dvi karjeros valstybės tarnautojų – Žmogaus teisių biuro patarėjo – pareigybes. Pareiginės algos koeficientas – 10.

https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;45621.html

https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;45622.html

Vykdomas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo – Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjo – pareigybę. Pareiginės algos koeficientas – 9,2.

https://portalas.vtd.lt/lt/bendruju-reikalu-skyrius-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;45620.html

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2021-07-27. Konkursų/atrankų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.