Administracinė informacija

Vykdomas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo – Žmogaus teisių biuro vyriausiojo specialisto – pareigas (pareigybės atlyginimo koeficientas – 10,5).

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2023-03-30.

https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;53116.html

Įstaigoje vykdomi konkursai

Šiuo metu įstaigoje vykdomų konkursų nėra.