Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

LR Seimo kontrolierių įstaiga galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo neatlieka.