Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos rizikos analizė

Seimo kontrolierių įstaigos korupcijos rizikos analizės STT nėra atlikusi.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga nerengia teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų, todėl teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas, surinkimas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas (patvirtintas įstaigos vadovo 2024 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-7):

1. Patarėjų grupės vadovas
2. Žmogaus teisių biuro vedėjas
3. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
4. Išteklių valdymo skyriaus vedėjas
5. Išteklių valdymo skyriaus informacinių sistemų administratorius
6. Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas
7. Išteklių valdymo skyriaus vyresnysis paslaugų administratorius

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Įstaigos vadovo įsakymu Pirmosios patarėjų grupės vadovė Vilija Burzdikienė paskirta už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingu asmeniu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje.

Kitų institucijų rekomendacijos ir atmintinės

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje atsakingas asmuo 2023 m. dalyvavo šiuose mokymuose:
2023 m. kovo 7 d. “Naujasis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo modelis”
2023 m. kovo 23 d. “Kaip organizacijose sukurti efektyvią interesų valdymo sistemą?”
2023 m. gegužės 19 d. ,,Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo teoriniai ir praktiniai aspektai“
2023 m. birželio 8 d. ,,Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai“
2023 m. birželio 9 d. ,,Personalo patikimumo užtikrinimas“
2023 m. rugsėjo 26 d. “Korupcijai atsparūs teisės aktai. Kaip tą pasiekti?”
2023 m. lapkričio 30 d.  “Imti ar neimti? Dovanų politikos praktinis taikymas”

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Informacija bus pateikta, kai bus atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas.

Pranešimai apie korupciją