Lėšos veiklai viešinti

Seimo kontrolierių įstaiga, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19’2 straipsnio  2 dalies 2 punkte nustatytą funkciją: „vykdo informacijos apie žmogaus teises sklaidą ir visuomenės švietimą žmogaus teisių klausimais”, 2021 m. UAB Žinių radijas sumokėjo 2 949,40 Eur už radijo laidų ciklą žmogaus teisių sklaidai „Svarbus kiekvienas“.