NKP vykdymui aktualūs teisės aktai

Nacionalinės kankinimų prevencijos laisvės apribojimo vietose vykdymui aktualiausi teisės aktai
Tarptautiniai teisės aktai Nacionaliniai teisės aktai
Pataisos ir kardomojo kalinimo įstaigose:
Policijos areštinėse, ilgalaikio ir laikino (su) laikymo patalpose policijos komisariatuose:

         Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas

Suaugusiųjų globos įstaigose; vaikų globos įstaigose ir socializacijos centruose; psichiatrijos įstaigose; užkrečiamų ligų gydymo įstaigose:
Pasienio kontrolės punktuose, užkardose, užsieniečių laikino ir (su) laikymo ar apgyvendinimo patalpose: