Paslaugos

Priimamasis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę reikalauti nedelsiant pateikti informaciją, medžiagą ir dokumentus, būtinus savo funkcijoms atlikti, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę ar banko paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis.

Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, paduodamas skundą Seimo kontrolieriui, pareiškėjas supranta ir sutinka, kad visi jo pateikti ir (arba) iš kitų šaltinių surinkti skundo tyrimui reikalingi asmens duomenys bus tvarkomi ir (arba), esant reikalui, perduodami tretiesiems asmenims, t. y., kitoms atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, siekiant efektyviai išspręsti pareiškėjo skunde keliamus klausimus ir apginti jo pažeistas teises arba laisves. Pareiškėjas bet kuriuo momentu turi teisę atšaukti sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

Karantino Lietuvos Respublikoje metu prioritetas teikiamas nuotoliniam iš anksto užsiregistravusių asmenų aptarnavimui.

Skundai priimami įstaigos Priimamajame pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val. (pietūs 12-12.45 val.).

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Užpildytą skundo formą galima atsiųsti ir paštu Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius arba elektroninių ryšių priemonėmis (e-paštu ombuds@lrski.lt, per e-pristatymo sistemą).

Karantino Lietuvos Respublikoje metu Seimo kontolieriai gyventojus priima nuotoliniu būdu.

Į priėmimą pas Seimo kontrolierius pageidautina užsiregistruoti iš anksto nemokamu telefonu 8 800 22100 arba Priimamojo telefonais 8 706 65105.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas asmenis priima kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė asmenis priima kiekvieno mėnesio antrą pirmadienį.