Paslaugos

Priimamasis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę reikalauti nedelsiant pateikti informaciją, medžiagą ir dokumentus, būtinus savo funkcijoms atlikti, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę ar banko paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis.

Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, paduodamas skundą Seimo kontrolieriui, pareiškėjas supranta ir sutinka, kad visi jo pateikti ir (arba) iš kitų šaltinių surinkti skundo tyrimui reikalingi asmens duomenys bus tvarkomi ir (arba), esant reikalui, perduodami tretiesiems asmenims, t. y., kitoms atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, siekiant efektyviai išspręsti pareiškėjo skunde keliamus klausimus ir apginti jo pažeistas teises arba laisves. Pareiškėjas bet kuriuo momentu turi teisę atšaukti sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

Konsultacijų telefonu laikas įstaigos Priimamajame: pirmadieniais – ketvirtadieniais 10 – 12 ir 13 – 16, penktadieniais 10 –12 ir 13 –15.

Užpildytą skundo formą galima atsiųsti per E-pristatymo sistemą (kodas 191759894, fiziniams asmenims paslaugos teikiamos neatlygintinai), paštu Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius arba e-paštu [email protected].

Skundai priimami ir įstaigos Priimamajame pirmadieniais – ketvirtadieniais 8 –17, penktadieniais  8 – 15.45 (pietūs 12-12.45 val.). Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Į priėmimą pas Seimo kontrolierius pageidautina užsiregistruoti iš anksto nemokamu telefonu 8 800 22100 arba Priimamojo telefonu +370 5 266 8105.