Seimo kontrolierių pažymos

Ieškoti:
Dokumento numeris Data Kategorija Dokumento pavadinimas Kontrolierius
4D-2022/1-814 2022-10-18 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ Erika Leonaitė
4D-2022/1-817 2022-10-13 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS Erika Leonaitė
4D-2022/1-918 2022-10-10 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS Erika Leonaitė
4D-2021/2-387 2022-09-22 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X BENDRUOMENĖS SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRĄ Erika Leonaitė/Milda Vainiutė
4D-2022/1-1132 2022-09-30 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ Erika Leonaitė
4D-2022/2-808 2022-09-30 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Milda Vainiutė
4D-2022/2-645 2022-09-16 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĘ, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJĄ Erika Leonaitė/Milda Vainiutė
4D-2021/2-1485 2022-09-26 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL ASOCIACIJOS „X GATVĖS BENDRUOMENĖ“ SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Milda Vainiutė
4D-2021/1-1540 2022-09-26 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Milda Vainiutė
4D-2022/1-1109 2022-09-27 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ Milda Vainiutė
4D-2022/1-748 2022-09-21 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS Erika Leonaitė
4D-2022/1-826 2022-09-21 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MIGRACIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS Erika Leonaitė
4D-2022/1-743 2022-09-19 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS Erika Leonaitė
4D-2022/1-764 2022-09-20 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRĄ PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS BEI HIGIENOS INSTITUTĄ Erika Leonaitė
4D-2022/1-768 2022-09-20 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS Erika Leonaitė
4D-2022/1-968 2022-09-13 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS Erika Leonaitė
4D-2022/1-479 2022-09-15 Seimo kontrolierių pažymos SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA ATLIKTO TYRIMO DĖL AIŠKAUS TEISINIO REGLAMENTAVIMO, SUSIJUSIO SU SPRENDIMŲ PRIĖMIMU DĖL NUTEISTŲJŲ SKYRIMO, PERKĖLIMO Į PATAISOS ĮSTAIGOS SOCIALINĖS GLOBOS SEKTORIŲ AR IŠ ŠIO SEKTORIAUS UŽTIKRINIMO, PAŽYMA Erika Leonaitė
4D-2021/1-706 2022-09-13 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ALYTAUS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS Erika Leonaitė
4D-2022/1-726 2022-09-15 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS Erika Leonaitė
4D-2022/1-626 2022-09-15 Seimo kontrolierių pažymos PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ Erika Leonaitė