PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2020/2-1398
Data 2021-02-04
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) du skundus dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo (ir kitų asmenų) 2020 m. rugsėjo 21 d. pretenziją „Dėl prastos gatvių dangos būklės ir dėl to daromos turtinės bei neturtinės žalos gyventojams“ (toliau ir citatose vadinama – Skundas).

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierei pateiktuose skunduose rašo:

2.1. „2020 m. rugsėjo 21 d. el. paštu kreipiausi į Savivaldybę su Skundu […]. Be manęs, Skundą pasirašė dar 27 aplinkinių namų butų ir kitų patalpų savininkai ar faktiniai naudotojai (butų / kitų patalpų kiekis ženkliai didesnis). […]“(šios ir kitų ir citatų kalba netaisyta);

2.2. „2020 m. spalio 30 d. gavau Savivaldybės Infrastruktūros skyriaus Eksploatacijos poskyrio vedėjo G. K. N. raštą Nr. A51- /20 (3.3.2.26E-INF) „Dėl prastos gatvių dangos būklės ir dėl to daromos turtinės bei neturtinės žalos gyventojams“ […]“;

2.3. „Atsakyme nėra absoliučiai jokio konkretumo, nurodytų terminų, nors […] Skunde buvo labai aiškiai nurodytas reikalavimas informuoti mane apie reikalavimų įgyvendinimo terminus. Iš tokio Atsakymo visiškai neaišku, nei kada bus nufrezuotos atsakyme minimos „didžiosios bangos“, nei kada planuojama perasfaltuoti sankryžą. Pažymėtina, kad dėl šios problemos į Savivaldybę kreipiausi dar 2018 m. gruodžio 21 d. su pretenzija „Dėl prastos gatvių dangos būklės ir dėl to daromos žalos gyventojams“ (registracijos data – 2018-12-27 Nr. A50-41610/18). […]. Tai, kad planuojama atlikti sankryžos ištisinio asfaltavimo darbus, Savivaldybė rašė savo 2019 m. sausio 25 d. rašte „Dėl prastos gatvių dangos būklės“ (Nr. A51/18(3.3.2.26E-UK)). Dabar Atsakyme vėl pateikiama ta pati abstrakti informacija.“

„Klausimui beveik dveji metai, tačiau nesame gavę jokio konkretaus atsakymo su nurodytais terminais, nors gyventojams kasdien yra daroma vis didesnė turtinė (nuo sunkiasvorių transporto priemonių vibracijos skilinėja pastatų sienos) bei neturtinė (triukšmo bei vibracijų neigiama įtaka gyventojų sveikatai) žala“;

2.4. „[…] nesuprantamas tokio Atsakymo […] pateikimo terminas: Skundas Savivaldybėje registruotas 2020 m. rugsėjo 22 d. (reg. Nr. A50-28895/20), atsakymas pateiktas 2020-10-30 raštu […], t. y. po 28 darbo dienų […]“;

2.5. „[…] Atsakyme […] kalbama tik apie vieną iš pretenzijoje pateiktų reikalavimų, t. y. sankryžos asfaltavimą, tačiau nepateikti atsakymai dėl kitų reikalavimų, t. y. greičio matavimo įrangos įrengimo bei greičio ribojimo […]“;

2.6. „[…] Atsakyme nurodoma, kad „į klausimus dėl radarų įrengimo bei greičio ribojimo Jums atskiru raštu atsakys Eismo organizavimo skyrius“. Nesuprantama, kodėl, pateikus vieną Skundą, pateikiami keli atsakymai ir iš kelių Savivaldybės padalinių. […].“

 

 1. Pareiškėjas skunduose Seimo kontrolierės prašo:

3.1. „ištirti skundžiamų Pareigūnų veiksmus, pripažinti mano skundą pagrįstu“;

3.2. „įpareigoti Savivaldybės direktorių kuo skubiau išspręsti Skunde aprašytą klausimą bei pateikti atsakymą į Skundą“;

3.3. „Savivaldybės direktoriui siūlyti skirti nusižengusiems pareigūnams tarnybines (drausmines) nuobaudas“;

3.4. „[…] įvertinti Savivaldybės pareigūnų elgesį […].“

 

 1. Pareiškėjas skundų tyrimui pateikė 2020 m. rugsėjo 21 d. Skundą (kopija), kuriame, be kitokios informacijos, nurodyta:

„Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių važiuojamosios dalies danga itin prastos būklės – gatvėse yra didelės provėžos, kelio dangos nelygumai. Ypatingai didelės provėžos, nelygumai yra Šeimyniškių ir Rinktinės g. sankryžoje (toliau – Sankryža). Dėl šios priežasties, transporto priemonėms važiuojant Šeimyniškių, Rinktinės gatve bei kertant Sankryžą, ne tik daroma žala vairuotojams […], bet atsiranda didelės vibracijos – dreba aplinkinių pastatų sienos, dėl ko jos skilinėja, trūkinėja, daroma turtinė žala Rinktinės ir Šeimyniškių gatvėse esančių pastatų butų ir kitų patalpų savininkams. Vibracijos ypatingai stipriai jaučiamos […] kai važiuoja didesnės / sunkiasvorės transporto priemonės. […].

Paminėtina ir tai, kad dėl nelygios kelio dangos kyla ne tik nuolatinės vibracijos, bet ir triukšmas (ypatingai didelis dundesys girdimas naktį) […], o visa tai daro neigiamą poveikį aplinkinių gyventojų sveikatai. Didelį triukšmą kelia ir naktimis minėtomis gatvėmis lenktyniaujančios ar tiesiog greitai važiojančios, staigiai akseleruojančios transporto priemonės su perdarytomis išmetamųjų dujų sistemomis […].

2018 m. gruodžio 21 d. Rinktinės g. <…>, Vilnius, daugiabučio namo įgaliotas asmuo kreipėsi į Savivaldybę su pretenzija „Dėl prastos gatvių dangos būklės ir dėl to daromos žalos gyventojams […]. Savivaldybė 2019 m. sausio 25 d. raštu […] informavo, kad „vykdant nekilnojamojo turto vystytojų statybas abejose Šeimyniškių gatvės pusėse ties Rinktinės gatve, šioje sankryžoje nekilnojamojo turto vystytojų lėšomis planuojami Šeimyniškių gatvės važiuojamosios dalies platinimo darbai po vieną eismo juostą į abi puses. Kitu, šiuo metu rengiamu projektu, Rinktinės gatvėje nuo sankryžos su Šeimyniškių gatve link Žalgirio gatvės, numatyta įrengti dviračių taką. Vertinant tai, kad atlikus minėtus darbus Šeimyniškių ir Rinktinės sankryžoje atsiras daug eismo pasikeitimų. Savivaldybės lėšomis šiais metais Šeimyniškių ir Rinktinių gatvių remonto darbų, kurių metu būtų vykdomi ištisinio asfaltavimo darbai, neplanuojame. […].“

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, reikalaujame:

1) Nedelsiant imtis veiksmų aplinkinių pastatų butų / kitų patalpų savininkų bei gyventojų patiriamai turtinei ir neturtinei žalai pašalinti:

 1. Pašalinti Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryžos provėžas, dangos nelygumus atliekant ištisinio asfaltavimo darbus […].
 2. Sankryžoje įrengti greičio matavimo įrangą („radarus“) ir taip sumažinti važiuojančių transporto priemonių greitį ir atitinkamai keliamas vibracijas bei triukšmą;
 3. Reikalui esant, iki gatvių bei Sankryžos ištisinio asfaltavimo darbų atlikimo laikinai apriboti maksimalų leidžiamą greitį Sankryža bei jos prieigomis“;

2) Informuoti kontaktinį asmenį […] (el. paštu <…>).

 

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, gavusi Pareiškėjo skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

 

 1. Iš Savivaldybės administracijos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

6.1. Pareiškėjo, kaip Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių namų butų ir kitų savininkų
atstovo, Skundą Savivaldybės administracija gavo el. paštu 2020 m. rugsėjo 22 d.
(reg. Nr. A50-2889/50/20).

6.2. „Savivaldybės administracija Pareiškėjui atsakė 2020-10-20 raštu
Nr. A51-137853/20(3.3.2.26E-INF), papildoma informacija 2020-10-21 buvo išsiųsta el. paštu […] ir kartotinai 2021-01-14 raštu Nr. A51-3124/21(3.3.2.26E-EIS).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsniu Pareiškėjo Skundas buvo išnagrinėtas ir atsakymas išsiųstas per 20 darbo dienų. Apgailestaujame, tačiau dėl darbų prioritetų organizuojant eismo valdymo priemones, susijusias su COVID-19 virusu (eismo organizavimo pakeitimų Vėlinių metu, judėjimo ribojimų tarp savivaldybių eismo kontrolės punktų įrengimo ir kelių žymėjimo priemonių ir t. t.), papildoma informacija Pareiškėjui buvo pateikta kiek vėliau.“

6.3. Savivaldybės 2020 m. spalio 20 d. raštu Nr. A51-137853/20(3.3.2.26E-INF) „Dėl prastos gatvių dangos būklės ir dėl to daromos turtinės bei neturtinės žalos gyventojams“ (pagal Pareiškėjo pateiktą dokumentą (kopija) „detalūs metaduomenys“ nustatyta, kad šio Savivaldybės rašto surašymo data yra 2020 m. spalio 30-oji. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija skundo tyrimui nepateikė 2020 m. spalio 20 d. rašto Nr. A51-137853/20(3.3.2.26E-INF) detalių metaduomenų (kopijos), laikytina, kad atsakymas Pareiškėjui pateiktas 2020 m. spalio 30 d. raštu Nr. A51-137853/20(3.3.2.26E-INF; toliau vadinama – 2020-10-30 Raštas) Pareiškėją informavo:

„[…] šiuo metu yra rengiamas gatvės rekonstrukcijos techninis projektas bei ruošiama darbų finansavimo sutartis, todėl perasfaltuoti visą sankryžą nėra tikslinga. Prieš žiemą sankryžą apžiūrėsime, didžiąsias bangas nufrezuosime.

Į klausimus dėl radarų įrengimo ir greičio ribojimo Jums atskiru raštu atsakys Eismo organizavimo skyrius.“

6.4. Savivaldybės administracija 2020 m. spalio 21 d. raštu (raštas pateiktas Pareiškėjo nurodytu el. pašto adresu) (toliau vadinama – 2020-10-21 Raštas) Pareiškėją informavo:

„Atsakydami į Skundo 1b punkto reikalavimą […] informuojame, kad Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryža yra įtraukta į nuolatinę stebėjimo kontrolės sistemą, kurią atlieka policija visą parą.

Informuojame, kad stacionarūs greičio matuokliai įrengiami atsižvelgiant į policijos priemonių planus ir nustatytose Juodųjų dėmių, eismo saugumo probleminėse vietose. Atsižvelgiant į tai, kad Šeimyniškių ir Rinktinių gatvių sankryža yra įtraukta į nuolatinę stebėjimo kontrolės sistemą, ir prieigose yra sukurtas greičio kontrolės fiksavimo tinklas, minėtoje sankryžoje
atskirai greičio matavimo posto įrengti nėra poreikio. Primintina, kad apie greičio matuoklių plėtrą, judumo projektų įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainėse:
https://sviesoforai.lt/greicio-matuokliai/;

https://atviras.vilnius.lt/kategorijos/transportas;

https://judumas.vilnius.lt/“.

6.5. Savivaldybė 2021 m. sausio 14 d. raštu Nr. A51-3124/21(3.3.2.26E-EIS) (toliau vadinama – 2021-01-14 Raštas) Pareiškėją informavo:

„Atsakydami į Skundo 1b punkto reikalavimą […] informuojame, kad Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryža yra įtraukta į nuolatinę stebėjimo kontrolės sistemą, kurią atlieka policija visą parą […].

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 9 dalimi eismo priežiūrą vykdo specializuoti policijos padaliniai ir įgalioti policijos pareigūnai, kurie parenka prevencines priemones greičio kontrolei užtikrinti.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, Savivaldybė raštu Nr. A51-2531/21(3.3.26E-EIS) kreipėsi į policiją su prašymu periodiškai atlikti greičio matavimus Šeimyniškių, Rinktinės gatvėse, naudojant mobilaus greičio fiksavimo įrangą („trikojai“).

[…] stacionarūs greičio matuokliai įrengiami atsižvelgiant į policijos priemonių planus ir nustatytose Juodųjų dėmių, eismo saugumo problematinėse vietose. Atsižvelgiant į tai, kad Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryža yra įtraukta į nuolatinę stebėjimo kontrolės sistemą, ir prieigose yra sukurtas greičio kontrolės fiksavimo tinklas, minėtoje sankryžoje atskirai greičio matavimo posto įrengti nėra poreikio. Vertinant priemonių visumą ir eismo saugumo požiūriu, greičio kontrolę Šeimyniškių, Rinktinės gatvėse efektyviausiai užtikrintų policijos periodiniai patikrinimai, naudojant mobilią greičio fiksavimo įrangą.

Primintina, kad apie greičio matuoklių plėtrą, judumo projektų įgyvendinimą ir kitą aktualią eismo informaciją Savivaldybė nuolatos informuoja visuomenę ir aktuali informacija talpinama interneto svetainėse“ (nurodytos konkrečios interneto svetainės).

6.6. Šiuo metu teritorijos plėtotojai pagal išduotus Savivaldybės prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas rengia Šeimyniškių gatvės tarp Rinktinės ir Tuskulėnų gatvių rekonstrukcijos projektą (UAB „Y“).

Savivaldybės administracijos eismo saugumo komisija 2020-11-30 svarstė minėto projekto priešprojektinius pasiūlymus ir Savivaldybės infrastruktūros darbų priežiūros darbų grupei pateikė rekomendacijas: „Įvertinti galiojančius STR 2.06.04:2014 [Statybos techninis reglamentas 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933] reikalavimus, t. y., Vilniaus miesto bendrajame plane (rengiamame) numatoma gatvės kategoriją keisti į C kategoriją (šiuo metu B kategorija), atkreipti dėmesį į galimų įrengti eismo juostų skaičių ir kitus reikalavimus; dėl sąlyginai nedidelių nusukančių transporto priemonių srautų, neįrenginėti šviesoforinių sankryžų ties Šeimyniškių g. <…> ir <…> pastatu ir ties Raitininkų g., taip pat įvertinti galimybę drausti kairiuosius posūkius iš Šeimyniškių g.; įvertinti esamos šviesoforinės pėsčiųjų perėjos perkėlimo poreikį tarp Šeimyniškių g. <…> pastato ir Raitininkų g. arba naujos pėsčiųjų [perėjos] įrengimą ties Raitininkų g. paliekant esamą švieoforinę pėsčiųjų sankryžą“ (Savivaldybės Eismo saugumo komisijos 2020 m. gruodžio 3 d. protokolo Nr. A27-299/20(3.1.16E-AD) 4 punktas).

„Atsižvelgiant į projektinių sprendinių sudėtingumą ir jų suderinamumą su šalia kitais urbanizuotais sklypais, projektavimo darbai užtruko. Planuojama, kad 2021 m. sprendiniai bus išbaigti ir nustatyta tvarka suderinti, pateiktas Savivaldybei rangos darbų įgyvendinimo grafikas, etapų kompleksiškumo įgyvendinimo suderinimas. Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryža reikės taip pat rekonstruoti, kadangi keisis sankryžos parametrai.“

6.7. „Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus darbuotojai kartu su kelių priežiūrą atliekančios įmonės UAB „T“ atstovais 2020 m. spalio mėnesį apžiūrėjo Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryžos dangos būklę ir nustatė, kad sankryžoje yra bendri nelygumai ir dangos įtrūkiai, vietomis nedidelės provėžos. Todėl dangos būklės remontas turi būti atliekamas visu gatvės pločiu, tvarkant komunikacijų šulinius, formuojant tinkamus gatvės nuolydžius vandens surinkimo sistemai užtikrinti. Eismo požiūriu kelio dangos nežymūs defektai yra leistini ir avarinių defektų (duobių) nenustatyta. Pažymėtina, kad minėti defektai technologiškai atskirai frezavimo būdu netvarkomi, o įgyvendinus tokį siūlymą sankryžoje atsirastų daug nelygių frezavimo dryžių, kurie padidintų triukšmo rodiklius ir gali kelti neigiamą poveikį aplinkai.“

6.8. „Sutinkame su Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pastebėjimais ir Savivaldybė kartotinai įspėjo struktūrinius padalinius, kad vadovautųsi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo principais ir pareiškėjams būtų teikiamas vienas bendras atsakymas, o ne atskiri.“

 

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai

7.1. Vietos savivaldos įstatymo:

7.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: […] 12) reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą“;

7.1.2. 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: […] 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas.“

7.2. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo:

10 straipsnis – „8. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius: […] 3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose; 4) rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu, organizuoja kelių saugumo audito, poveikio kelio saugumui vertinimo, kelių saugumo patikrinimo, didelio avaringumo ruožų ir saugumo lygio nustatymo kelių tinkle atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, organizuoja medicinos pagalbos teikimą eismo įvykiuose nukentėjusiems asmenims.“

7.3. Viešojo administravimo įstatymo:

7.3.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 5)išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“;

7.3.2. 10 straipsnis (redakcija, galiojanti nuo 2020-11-01 ir galiosianti iki 2021-06-30) – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. […]. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys“;

7.3.3.  31 straipsnis (redakcija, galiojusi nuo 2020-09-01 iki 2020-10-31) – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Apibendrinus skundų tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7 punkte, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo Skundą, konstatuotina:

8.1. viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32 punktu, yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas (pažymos 7.1.1 papunktis). Savivaldybės administracijos direktorius, užtikrindamas eismo saugumą pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3, 4 punktų nuostatas, sprendžia eismo organizavimo miestų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose klausimus,  rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu ir kt. (pažymos 7.2 punktas). Savivaldybės administracija, nagrinėdama pareiškėjų skundus privalo vadovautis ir Viešojo administravimo įstatymu, kurio 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintas išsamumo principas, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektas į skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį (pažymos 7.3.1 papunktis);

8.2. Savivaldybės administracijoje 2020-09-22 gautas ir užregistruotas (reg.
Nr. A50-2889/50/20) Pareiškėjo Skundas dėl Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių, šių gatvių Sankryžos dangos būklės. Pareiškėjas Skunde rašė, kad Šeimyniškių ir Rinktinės gatvėse automobilių transporto eismas dėl blogos minėtų gatvių dangos būklės sukelia vibracijas (taip daroma žala gyvenamųjų / negyvenamųjų pastatų savininkams), kelia didelį triukšmą (taip daromas neigiamas poveikis žmonių sveikatai) bei daro žalą transporto priemonėms. Skunde Pareiškėjas prašė: „Pašalinti Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryžos provėžas, dangos nelygumus atliekant ištisinio asfaltavimo darbus“ (Skundo 1a punktas); „Sankryžoje įrengti greičio matavimo įrangą („radarus“) (Skundo 1b punktas) ir „Reikalui esant, iki gatvių bei Sankryžos ištisinio asfaltavimo darbų atlikimo, laikinai apriboti maksimalų leidžiamą greitį Sankryža bei jos prieigomis“ (Skundo 1c punktas) (pažymos 4 ir 6.1 punktai);

8.3. Savivaldybės administracija, atsakydama į Pareiškėjo Skundo 1b punkte suformuluotą prašymą „Sankryžoje įrengti greičio matavimo įrangą („radarus“):

8.3.1. 2020-10-21 Raštu (pateiktas el. paštu) informavo Pareiškėją, kad stacionarūs greičio matuokliai įrengiami atsižvelgiant į policijos priemonių planus ir nustatytose juodųjų dėmių vietose, eismo saugumo probleminėse vietose; Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryža yra įtraukta į nuolatinę stebėjimo kontrolės sistemą, kurią atlieka policija visą parą, jos prieigose yra sukurtas greičio kontrolės fiksavimo tinklas, todėl Sankryžoje atskirai greičio matavimo posto įrengti nėra poreikio; nurodė interneto svetaines, kuriose pateikta informacija apie greičio matuoklių plėtrą, judumo projektų įgyvendinimą ir kt. (pažymos 6.4 punktas);

8.3.2. 2021-01-14 Raštu (be informacijos, kuri buvo pateikta Savivaldybės administracijos 2020-10-21 Raštu), informavo Pareiškėją: vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 9 dalimi eismo priežiūrą vykdo specializuoti policijos padaliniai ir įgalioti policijos pareigūnai, kurie parenka prevencines priemones greičio kontrolei užtikrinti, todėl Savivaldybės administracija raštu Nr. A51-2531/21(3.3.26E-EIS) kreipėsi į policiją su prašymu periodiškai atlikti greičio matavimus Šeimyniškių, Rinktinės gatvėse, naudojant mobilią greičio fiksavimo įrangą („trikojai“); vertinant priemonių visumą ir eismo saugumo požiūriu, greičio kontrolę Šeimyniškių, Rinktinės gatvėse efektyviausiai užtikrintų policijos periodiniai patikrinimai, naudojant mobilią greičio fiksavimo įrangą (pažymos 6.5 punktas).

Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija pirmiau minėtus atsakymus Pareiškėjui pateikė pažeidusi Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas (redakcija, galiojusi nuo 2020-09-01 iki 2020-10-31), reglamentavusias, kad administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios (pažymos 7.3.3 papunktis), bei Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio nuostatas (redakcija, galiojanti nuo 2020-11-01), nustatančias, kad viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio skundo gavimo dienos (pažymos 7.3.2 papunktis), nes Pareiškėjo Skundas Savivaldybės administracijoje gautas 2020-09-22, o atsakymai pateikti Savivaldybės administracijos 2020-10-21 Raštu ir 2021-01-14 Raštu ( (pažymos 8.1, 8.3 punktai).

Įvertinus Pareiškėjo Skundo 1b punkte suformuluotą prašymą ir Savivaldybės administracijos 2020-10-21 Rašto ir 2021-01-14 Rašto turinį, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija iš esmės suteikė Pareiškėjui informaciją dėl Skundo 1b punkte pateikto prašymo, t. y. nurodė Pareiškėjui priežastis (pvz.: Sankryža yra įtraukta į nuolatinę stebėjimo kontrolės sistemą, kurią atlieka policija visą parą; stacionarūs greičio matuokliai įrengiami atsižvelgiant į policijos priemonių planus ir nustatytose juodųjų dėmių, eismo saugumo probleminėse vietose), dėl kurių, Savivaldybės nuomone, Sankryžoje nėra būtinybės įrengti stacionarių greičio matuoklių; nurodė, kur galima rasti aktualią informaciją apie greičio matuoklių plėtrą, judumo projektų įgyvendinimą; informavo, kad Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į tai, kad pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 9 dalies nuostatas eismo priežiūrą vykdo specializuoti policijos padaliniai ir įgalioti policijos pareigūnai, kurie parenka prevencines priemones greičio kontrolei užtikrinti, kreipėsi į policiją su prašymu periodiškai atlikti greičio matavimus Šeimyniškių, Rinktinės gatvėse, naudojant mobilią greičio fiksavimo įrangą;

8.4. Savivaldybės administracija, atsakydama į Pareiškėjo Skundo 1a punkte suformuluotą prašymą „Pašalinti Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryžos provėžas, dangos nelygumus atliekant ištisinio asfaltavimo darbus“, 2020-10-30 Raštu Pareiškėją informavo, kad yra „rengiamas gatvės rekonstrukcijos techninis projektas bei ruošiama darbų finansavimo sutartis, todėl perasfaltuoti visą Sankryžą nėra tikslinga. Prieš žiemą sankryžą apžiūrėsime, didžiąsias bangas nufrezuosime“ (pažymos 6.3 punktas).

Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija atsakymą Pareiškėjui pateikė pažeidusi Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas (redakcija, galiojusi nuo 2020-09-01 iki 2020-10-31), reglamentavusias, kad administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios (pažymos 7.3.3 papunktis), nes Pareiškėjo Skundas Savivaldybės administracijoje gautas ir užregistruotas 2020-09-22, o atsakymas pateiktas Savivaldybės administracijos 2020-10-30 Raštu (pažymos 8.1, 8.3 punktai).

Įvertinus Pareiškėjo Skundo 1a punkte suformuluotą prašymą ir Savivaldybės administracijos 2020-10-30 Rašto turinį, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjo Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintu išsamumo principu (pažymos 7.3.1 papunktis), nes 2020-10-30 Rašte nepateikė išsamios informacijos apie rengiamą gatvės rekonstrukcijos techninį projektą (toliau vadinama – projektas), t. y., nenurodė, koks rengiamo projekto pavadinimas, kas jį rengia, kada numatoma projektą parengti, kokios konkrečios gatvės ir (arba) sankryžos bus remontuojamos (rekonstruojamos) pagal rengiamą (parengtą) projektą, kada planuojama (jeigu žinoma) pradėti remonto (rekonstrukcijos) darbus; ar projektas bus pateiktas svarstyti visuomenei; jeigu taip, kada bei kur bus galima susipažinti su parengti projektu, ir t. t..

Pažymėtina ir tai, kad Savivaldybės administracija 2020-10-30 Rašte Pareiškėjui paaiškino, kad „prieš žiemą Savivaldybės administracija apžiūrės Sankryžą ir didžiąsias bangas nufrezuos“ (pažymos 6.3 punktas), tačiau Seimo kontrolierei pateikė informaciją, kad 2020 m. spalio mėnesį, apžiūrėjus Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių sankryžos dangos būklę buvo nustatyta, kad „nežymūs kelio dangos defektai technologiškai atskirai frezavimo būdu netvarkomi, o įgyvendinus tokį siūlymą sankryžoje atsirastų daug nelygių frezavimo dryžių, kurie padidintų triukšmo rodiklius ir gali kelti neigiamą poveikį aplinkai (pažymos 6.7 punktas). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Savivaldybės administracijos 2020-10-30 Raštu informacija, jog „Savivaldybės administracija apžiūrės Sankryžą ir didžiąsias „bangas nufrezuos“, Pareiškėjui buvo pateikta neįvertinus faktinių aplinkybių (yra  galimybė / nėra galimybės „bangas nufrezuoti“) ir tuo Pareiškėjui buvo suteikta nepagrįstų lūkesčių dėl minėtose gatvėse esančių „didžiųjų bangų nufrezavimo“;

8.5. įvertinus Savivaldybės administracijos 2020-10-21 Rašto, 2020-10-30 Rašto ir
2021-01-14 Rašto turinį nustatyta, kad Savivaldybės administracija nesuteikė Pareiškėjui informacijos dėl Skundo 1c punkte suformuluoto prašymo „[…] laikinai apriboti maksimalų leidžiamą greitį Sankryža bei jos prieigomis“ (pažymos 4 punktas);

8.6. skundų tyrimo metu Seimo kontrolierei nebuvo suteikta informacija, pateikti dokumentai (kopijos), įrodantys, kad Savivaldybės administracija, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatomis (redakcija, galiojusi nuo 2020-09-01 iki
2020-10-31), reglamentavusiomis, kad, kai dėl objektyvių priežasčių per 20 darbo dienų terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, apie tai pranešant asmeniui, pateikusiam skundą (pažymos 7.3.3 papunktis), būtų informavusi Pareiškėją apie Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą.

Seimo kontrolierė atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Pažymėtina, kad šalyje paskelbtas karantinas nesudaro prielaidų nesilaikyti gero viešojo administravimo principo reikalavimų, todėl karantino laikotarpiu pareiškėjai turi teisę žinoti, kokie veiksmai yra atliekami dėl jų skundų. Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierė Savivaldybės administracijai rekomenduoja laikytis gero viešojo administravimo principo reikalavimų ir ateityje raštu informuoti pareiškėjus apie jų skundų (prašymų)  nagrinėjimo termino pratęsimą;

8.7. Savivaldybės administracija pripažino, kad, laikantis Viešojo administravimo įstatyme numatytų principų, Pareiškėjui, atsakant į jo Skundą, turėjo būti teikiamas vienas atsakymas, ir kartotinai įspėjo struktūrinius padalinius, kad vadovautųsi Viešojo administravimo įstatymo principais ir pareiškėjams būtų teikiamas vienas bendras atsakymas, o ne atskiri (pažymos 6.8 punktas).

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad:

9.1. Savivaldybės administracijos 2020-10-21 Raštas, 2020-10-30 Raštas bei 2021-01-14 Raštas, kuriais buvo atsakoma į Pareiškėjo Skundą, Savivaldybės administracijoje gautą
2020-09-22, buvo pateikti pažeidžiant Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintą 20 darbo dienų skundų nagrinėjimo terminą (pažymos 8.3, 8.4 punktai);

9.2. Savivaldybės administracija Pareiškėjo Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo  Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintu išsamumo principu ir 2020-10-30 Rašte nenurodė išsamios informacijos apie rengiamą gatvės rekonstrukcijos techninį projektą; pateikė informaciją neįvertinus  faktinių aplinkybių (yra galimybė / nėra galimybės „bangas nufrezuoti“) ir tuo suteikė Pareiškėjui nepagrįstų lūkesčių dėl minėtose gatvėse susiformavusių asfalto dangos „bangų nufrezavimo“ (pažymos 8.4 punktas);

9.3. Savivaldybės administracija nesuteikė Pareiškėjui informacijos dėl Skundo 1c punkte suformuluoto prašymo „[…] laikinai apriboti maksimalų leidžiamą greitį Sankryža bei jos prieigomis“ (pažymos 8.5 punktas);

9.4. Savivaldybės administracija neinformavo Pareiškėjo apie jo Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą (pažymos 8.6 punktas),

skundai dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo Skundą pripažintini pagrįstais.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundus dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo Skundą pripažinti pagrįstais.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Povilui Poderskiui rekomenduoja:

11.1. atkreipti dėmesį į tai, kad:

11.1.1. Savivaldybės administracijos 2020-10-21 Raštas, 2020-10-30 Raštas bei 2021-01-14 Raštas, kuriais buvo atsakoma į Pareiškėjo Skundą, pateikti pažeidžiant Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintą 20 darbo dienų skundų nagrinėjimo terminą (pažymos 8.3, 8.4, 9.1 punktai);

11.1.2. Savivaldybės administracija Pareiškėjo Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo  Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintu išsamumo principu ir 2020-10-30 Rašte nenurodė išsamios informacijos apie rengiamą gatvės rekonstrukcijos techninį projektą (pažymos 8.4,  9.2 punktai);

11.1.3. Savivaldybės administracija nesuteikė Pareiškėjui informacijos dėl Skundo 1c punkte suformuluoto prašymo „[…] laikinai apriboti maksimalų leidžiamą greitį Sankryža bei jos prieigomis“ (pažymos 8.5, 9.3 punktai);

11.1.4. Savivaldybės administracija neinformavo Pareiškėjo apie jo Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą (pažymos 8.6, 9.4 punktai);

11.2. imtis veiksmų, kad pirmiau minėti pažeidimai (pažymos 11.1 punktas|) nepasikartotų;

11.3. kartotinai išnagrinėti Pareiškėjo Skundą ir pateikti motyvuotą, teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsakymą dėl aplinkybių, kurios nebuvo išnagrinėtos ir įvertintos, t. y. dėl rengiamo projekto (informuoti, koks rengiamo projekto pavadinimas, kas jį rengia, kada numatoma projektą parengti, kokios konkrečios gatvės ir (arba) sankryžos bus remontuojamos (rekonstruojamos) pagal rengiamą (parengtą) projektą, ar su projektu galės susipažinti visuomenė; jeigu taip, kada bei kur bus galima susipažinti; kada planuojama (jeigu žinoma) pradėti remonto (rekonstrukcijos) darbus; t. t.), bei dėl Pareiškėjo Skundo 1c punkte suformuluoto prašymo.

11.4. informuoti Pareiškėją, kada bei dėl kokio (-ių) klausimo (-ų) Vilniaus miesto savivaldybės administracija raštu Nr. A51-2531/21(3.3.26E-EIS) kreipėsi į policiją bei apie policijos pateiktą atsakymą.

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierę (Seimo kontrolierei pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                        Milda Vainiutė