Seimo kontrolieriai

Erika Leonaitė
Milda Vainiutė

Erika Leonaitė

Tiria skundus dėl valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.

Darbotvarkė
1999-2004 m. studijavo Vilniaus Universiteto Teisės fakultete, įgijo teisės magistro laipsnį.
2013 m. Vilniaus Universiteto Teisės fakultete apgynė disertaciją tema “Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje”, suteiktas Socialinių mokslų srities teisės krypties mokslo daktaro laipsnis.
2004-2006 m. dirbo Generalinė sekretore Vilniaus komercinio arbitražo teisme.
2006-2010 m. dirbo teisininke UAB Leksinova.
2013-2017 m. ėjo Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjos, Konstitucinio Teismo Pirmininko padėjėjos ir patarėjos pareigas Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme.
2017-2021 m. dirbo Teisės programų vadove Žmogaus teisių stebėjimo institute.
Nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. yra Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Teisės fakulteto lektorė.
Nuo 2019 m. yra Europos kovos su hibridinėmis grėsmėmis kompetencijos centro (Hybrid Coe) Teisinio atsparumo grupės narė.
Nuo 2021 m. rugsėjo 8 d. iki 2021 m. gruodžio 6 d. buvo Europos Tarybos nacionalinė ekspertė dėl Ministrų Komiteto rekomendacijos Nr. (2010)5 dėl priemonių kovai su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės įgyvendinimo.
2021 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirta Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere. Pareigas eina nuo 2021 m. gruodžio 7 d.
2021 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadove. Pareigas eina nuo 2021 m. gruodžio 10 d.

Milda Vainiutė

Tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.

Darbotvarkė
1982-1986 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (dab. Lietuvos edukologijos universitetas) ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją.
1987-1993 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo teisininko kvalifikaciją.
1997 m. Gyzeno (Giessen) Justus-Liebig universitete (Vokietijos Federacinė Respublika) suteiktas socialinių mokslų (teisės krypties) magistro laipsnis.
2000 m. Gyzeno (Giessen) Justus-Liebig universitete (Vokietijos Federacinė Respublika) suteiktas socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnis.
1986-1993 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rokiškio 3-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Rokiškio ,,Romuvos“ gimnazija).
2002-2003 m. dirbo Nacionalinėje teismų administracijoje Teisės ir personalo skyriaus vedėja.
2003-2009 m. ėjo Respublikos Prezidento patarėjo pareigas.
2016-2018 m. ėjo teisingumo ministro pareigas XVII Vyriausybėje.
Nuo 2001 m. yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto docentė, Konstitucinės teisės katedros vedėja, Konstitucinės ir administracinės teisės katedros vedėja, Viešosios teisės instituto direktoriaus pavaduotoja, profesorė.
2018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirta Seimo kontroliere.