Seimo kontrolieriai

Augustinas Normantas
Milda Vainiutė

Augustinas Normantas

Tiria skundus dėl valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Augustinas Normantas gimė 1952 m. Mažeikių raj. Auksodės kaime. 1970 m. baigęs Mažeikių vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, kurį su pagyrimu baigė 1975 metais ir liko dėstytojauti Valstybinės teisės katedroje. A.Normantas yra socialinių mokslų daktaras, profesorius, Europos ombudsmenų instituto (EOI) valdybos narys. Vedęs, turi sūnų.

Darbotvarkė
1976 m. – 1980 m. studijavo Maskvos M.Lomonosovo universiteto Teisės fakulteto aspirantūroje, apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją.
1980 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, vyr.dėstytojas, docentas.
1993 m. – 1996 m. – LR Seimo Valstybės ir teisės komiteto patarėjas, LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas.
1996 m. – 2005 m. – LR Konstitucinio Teismo teisėjas.
2005 m. LR Seimo paskirtas Seimo kontrolieriumi.
2010 m. patvirtintas antrai Seimo kontrolieriaus kadencijai.
2013 m. paskirtas Seimo kontrolierių įstaigos vadovu.
2016 m. patvirtintas trečiai Seimo kontrolieriaus kadencijai.
2017 m. antrą kartą paskirtas Seimo kontrolierių įstaigos vadovu.

Milda Vainiutė

Tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje

Darbotvarkė
1981 m. baigė Rokiškio E. Tičkaus vidurinę mokyklą (dab. J. Tumo-Vaižganto gimnazija).
1982-1986 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (dab. Lietuvos edukologijos universitetas) ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją.
1987-1993 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo teisininko kvalifikaciją.
1997 m. Gyzeno (Giessen) Justus-Liebig universitete (Vokietijos Federacinė Respublika) suteiktas socialinių mokslų (teisės krypties) magistro laipsnis.
2000 m. Gyzeno (Giessen) Justus-Liebig universitete (Vokietijos Federacinė Respublika) suteiktas socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnis.
1986-1993 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rokiškio 3-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Rokiškio ,,Romuvos“ gimnazija).
2002-2003 m. dirbo Teisingumo ministerijoje Teisėkūros ir viešosios teisės departamente, Tarptautinės teisės departamente vyr. specialiste.
2002-2003 m. dirbo Nacionalinėje teismų administracijoje Teisės ir personalo skyriaus vedėja.
2003-2009 m. ėjo Respublikos Prezidento patarėjo pareigas.
2016-2018 m. ėjo teisingumo ministro pareigas XVII Vyriausybėje.
2001 - iki šiol Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto docentė, Konstitucinės teisės katedros vedėja, Konstitucinės ir administracinės teisės katedros vedėja, Viešosios teisės instituto direktoriaus pavaduotoja, profesorė.
2018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu pasirta Seimo kontroliere.