Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis ombudsmenų institutas

The International Ombudsman Institute
General Secretariat 
c/o Austrian Ombudsman Board
Singerstrasse 17, A – 1015 Vienna, P.O. Box 20
Telephone: +43 1 512 93 88
Fax: +43 1 512 93 88 200
Email: [email protected]

TOI interneto svetainė: http://www.theioi.com

 1996 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga priimta į Tarptautinį ombudsmenų institutą (TOI).

Tarptautinis ombudsmenų institutas buvo įkurtas 1978 m. Albertos universitete (Kanada), o po 31 metų, 2009 birželio mėn. Stokholme (Švedija) vykusios pasaulinės konferencijos metu, TOI būstinę buvo nuspręsta perkelti į Vieną (Austrija).

Tarptautinis ombudsmenų institutas – tai nepelno siekianti organizacija, kurios tikslai yra šie:

 • Remti ombudsmenų institucijas ir skatinti jų vystymąsi visame pasaulyje;
 • Skatinti ir remti tyrimus bei studijas apie ombudsmenų institucijas;
 • Rengti bei organizuoti ombudsmenų, personalo ir kitų suinteresuotų asmenų mokymo programas;
 • Rinkti, saugoti ir skleisti informaciją bei tyrimų rezultatus apie ombudsmenų institucijas;
 • Rengti ir organizuoti programas, leidžiančias pasidalinti visų šalių ombudsmenams informacija bei patirtimi;
 • Organizuoti tarptautines ombudsmenų konferencijas;
 • Suteikti stipendijas bei kitokią finansinę paramą tiems asmenims, kurie siekia skatinti ombudsmenų koncepcijos plėtojimą bei tyrimus apie ombudsmenų institucijas.

Tarptautinis ombudsmenų institutas rengia konferencijas bei seminarus, atlieka ombudsmenų veiklos tyrimus, turi monografijų, straipsnių, teisės aktų ir metinių ataskaitų biblioteką. Institutas rengia tarptautines ombudsmenų konferencijas, leidžia tris periodinius leidinius. Europoje institutas per regioninius direktorius palaiko ryšį su Europos Tarybos žmogaus teisių direktoratu, kas dvejus metus rengiančiu susitikimą su Europos ombudsmenais prie apskritojo stalo.

Tarptautinio ombudsmenų instituto direktorių valdybą sudaro nariai, atstovaujantys skirtingiems pasaulio regionams. Vienas iš direktorių renkamas TOI prezidentu.

TOI vadovai:

Chris FIELD (Australija), prezidentas
Diane WELBORN (JAV),1-asis vice-prezidentas
Peter BOSHIER (Naujoji Zelandija) 2-asis vice-prezidentas
Caroline SOKONI (Zambija), iždininkė
Gaby SCHWARTZ (Austrija), generalinė sekretorė

Europos regiono prezidentas Andreas POTTAKIS – Graikijos ombudsmenas.

Europos regiono nariai:

 • · Maria Lucia AMARAL (Portugalija)
  · Rob BEHRENS (Jungtinė Karalystė)
  · Marc BERTAND  (Belgija)
  · Reiner VAN ZUTPHEN (Nyderlandai)
 •   Peter SVETINA (Slovėnija)