PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2021/1-272
Data 2021-03-22
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo kreipimusis (toliau vadinama ir – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

„2021 m. sausio pradžioje KD […] pateikiau 2 skundus dėl apskųstos nuobaudos ir Pravieniškių PN-AK (reng. past. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija) veiksmų – neveikimo, tačiau 20 darbo dienų terminas atsakymų pateikimui jau praėjęs, o atsakymų negavau“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. vasario 25 d. raštu Nr. 4D-2021/1-272/3D-552 kreipėsi į KD prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021 m. kovo 17 d. Seimo kontrolierius gavo KD 2021 m. kovo 17 raštą Nr. 1S-821. Prie šio rašto buvo pridėti 2021 m. kovo 2 d. raštas Nr. 2S-878, kuriuo atsakoma į Pareiškėjo 2021 m. sausio 11 d. skundą, ir 2021 m. kovo 4 d. raštas Nr. 2S-947, kuriuo atsakoma į Pareiškėjo 2021 m. sausio 12 d. skundą.

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ):

22 straipsnio „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde nurodoma, kad KD pareigūnai Pareiškėjui nepateikė atsakymų į 2021 m. sausio mėnesio skundus.

 

 1. Pagal SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.

 

 1. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad į 2021 m. sausio 11 d. skundą Pareiškėjui buvo atsakyta KD 2021 m. kovo 2 d. raštu Nr. 2S-878, o į 2021 m. sausio 12 d. skundą buvo atsakyta KD 2021 m. kovo 4 d. raštu Nr. 2S-947 (šios pažymos 4 punktas).

Taigi Skunde keliamos problemos dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo skundus, buvo išspręstos gera valia, t. y., KD pareigūnai pateikė Pareiškėjui atsakymus.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 8 punkte, ir vadovaujantis SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Skundo tyrimas nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo kreipimusis, tyrimą nutraukti.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                   Augustinas Normantas