2024 m. sausio 2 d.

Tarpininkaujant Seimo kontrolierei Teisingumo ministerija Lietuvos kalėjimų tarnybai rekomenduoja leisti nuteistiesiems įsigyti ir turėti nuotraukų albumus

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo nuteistojo skundą dėl bausmių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo ir galimai nepagrįsto draudimo nuteistiesiems turėti nuotraukų albumus.

Įvertinusi nuteistojo skunde nurodytas aplinkybes, Seimo kontrolierė nusprendė tarpininkauti sprendžiant skundo problemą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją.

Tarpininkavimo rašte buvo atkreiptas dėmesys, kad dar 2021 m. ši problema jau buvo nagrinėta ir Seimo kontrolierius rekomendavo nuotraukų albumus priskirti prie tuomet galiojusiose Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse numatytų „kitų smulkių asmeninių daiktų“, kuriuos nuteistieji ir suimtieji gali turėti. Dėl šios priežasties tuomečio Kalėjimų departamento direktoriui buvo rekomenduota apsvarstyti galimybę papildyti nustatytą teisinį reglamentavimą arba imtis kitų priemonių, kad ateityje suimtieji ir nuteistieji galėtų įsigyti ir turėti nuotraukų albumus.

Paaiškėjus, kad ši problema vis dar aktuali, Seimo kontrolierė, tarpininkaudama dėl skundo problemų išsprendimo kreipėsi į teisingumo ministrę, prašydama informuoti, kodėl nuotraukų albumai negali būti įtraukiami į nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti daiktų sąrašą ir paaiškinti, ar nuotraukų albumai negali būti priskiriami prie „kitų smulkių daiktų“, nurodytų Laisvės atėmimo vietų įstaigos vidaus tvarkos taisyklių 42.5.2 punkte.

Seimo kontrolierių įstaigoje 2023 m. gruodžio 14 d. gautas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštas, kuriuo buvo pranešama, kad šiuo metu rengiami Laisvės atėmimo vietų įstaigos vidaus tvarkos taisyklių sisteminiai pakeitimai, į kuriuos atitinkamai bus įkomponuotas ir nuteistojo skunde bei tarpininkavimo rašte minimas aspektas.

Teisingumo ministerija, reaguodama į esamą situaciją, Lietuvos kalėjimų tarnybai rekomendavo vadovautis Laisvės atėmimo vietų įstaigos vidaus tvarkos taisyklių 42.5.2 papunkčiu ir leisti nuteistiesiems įsigyti bausmės atlikimo vietų įstaigos parduotuvėse ir turėti atitinkamo formato nuotraukų albumą, iki bus priimti atitinkami teisės aktų pakeitimai.

Primename skundų nagrinėjimo procesą (žr. paveikslėlį) ir kviečiame plačiau susipažinti su aktualia informacija apie skundų teikimą čia.

Susijusios naujienos