2022 m. birželio 17 d.

Seimo kontrolierės nuomone, teisė į nuotolinius pasimatymus buvo užtikrinta

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo skundą dėl Kauno tardymo izoliatoriaus ir Panevėžio pataisos namų pareigūnų galimai netinkamų veiksmų organizuojant pasimatymus su sutuoktine.

Pareiškėjas skundėsi, jog konkrečią dieną buvo suplanuotas vaizdo skambutis (pasimatymas) su sutuoktine, kuri atlieka laisvės atėmimo bausmę Panevėžio pataisos namuose, tačiau paskirtu laiku turėjęs prasidėti suplanuotas nuotolinis pasimatymas, buvo nukeltas į vėlesnį laiką, o paskui ir visai atšauktas.

Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo sutuoktinė 2022 m. du kartus kreipėsi į Panevėžio pataisos namų administraciją su prašymais suteikti nuotolinius pasimatymus su sutuoktiniu. Pažymėtina, jog abu pasimatymai, kurių prašė sutuoktinė, įvyko. Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, kad Panevėžio pataisos namų administracija elektroniniu paštu išsiuntė Kauno tardymo izoliatoriaus administracijai prisijungimo nuorodą dėl Pareiškėjo skunde nurodytą dieną planuojamo Pareiškėjo ir jo sutuoktinės nuotolinio pasimatymo, nors, kaip vėliau paaiškėjo, nė vienas iš sutuoktinių tokio pasimatymo nebuvo prašę. Kokiu pagrindu Panevėžio pataisos namų administracija siuntė šią nuorodą Kauno tardymo izoliatoriaus administracijai, Seimo kontrolierei skundo tyrimo metu nepaaiškino nė viena iš įstaigų.

Apibendrinus visas nustatytas aplinkybes, buvo padaryta išvada, jog Kauno tardymo izoliatoriaus ir Panevėžio pataisos namų administracijos Pareiškėjui ir jo sutuoktinei suteikė pagal teisės aktus priklausančius pasimatymus ir todėl Pareiškėjo skundas buvo atmestas. Tuo pačiu Seimo kontrolierė atkreipė Panevėžio pataisos namų administracijos dėmesį į būtinybę kitoms įstaigoms teikti tikslią ir aktualią informaciją, nes šiuo tiriamu atveju tokios informacijos nepateikimas galėjo Pareiškėjui suteikti nepagrįstų lūkesčių dėl būsimo pasimatymo, kurio jo sutuoktinė tomis dienomis net neprašė.

Susijusios naujienos