2022 m. rugpjūčio 23 d.

Seimo kontrolierės iniciatyva suvienodinta maisto papildų (vitaminų) laisvės atėmimo vietose įsigijimo tvarka

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė savo iniciatyva atliko tyrimą dėl laisvės atėmimo vietų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant suimtiesiems/nuteistiesiems tinkamų sąlygų įsigyti maisto papildų (vitaminų).

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose yra susiklosčiusi nevienoda suimtųjų/nuteistųjų maisto papildų (vitaminų) įsigijimo už asmenines lėšas praktika. Įvertinusi šią aplinkybę, Seimo kontrolierė pažymoje konstatavo, jog tapatų suimtojo ar nuteistojo teisinį statusą turintys asmenys (teisės požiūriu šie asmenys turi vienodą teisių ir pareigų apimtį nepaisant to, kurioje laisvės atėmimo vietoje jie yra laikomi) neturi vienodų galimybių už asmenines lėšas įsigyti ir turėti maisto papildų (vitaminų), nes jie yra laikomi laisvės atėmimo vietose, kurių pareigūnai skirtingai interpretuoja nustatytą teisinį reglamentavimą bei nevienodai savo veikloje vadovaujasi pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėmis, t. y. vienoje laisvės atėmimo vietoje suimtasis/nuteistasis gali įsigyti ir turėti pageidaujamų maisto papildų (vitaminų), tačiau perkeltas į kitą laisvės atėmimo vietą jis pastarosios galimybės netenka. Anot Seimo kontrolierės, nuteistiesiems/suimtiesiems skirtingose pataisos įstaigose taikant nevienodą maisto papildų (vitaminų) įsigijimo tvarką, gali būti pažeistas asmenų lygybės principas.

Erika Leonaitė taip pat nustatė, kad laisvės atėmimo vietose laikomi infekuotieji ŽIV ir sergantys AIDS suimtieji/nuteistieji negali pasirinkti, kokius maisto produktus vartoti, ir todėl yra priversti maitintis pagal jiems nepritaikytą valgiaraštį. Konstatuota, kad dėl specialaus valgiaraščio trūkumo ir aukščiau minėtų taisyklių taikymo problemų, galinčių užkirsti galimybę šiems asmenims už savo lėšas įsigyti jiems reikalingų maisto papildų (vitaminų), gali pablogėti kai kurių suimtųjų / nuteistųjų sveikatos būklė, o tai galėtų būti laikoma jų teisės į sveikatos priežiūros prieinamumą pažeidimu.

Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, Seimo kontrolierė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kaip bausmių vykdymo politiką formuojančiai institucijai bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomendavo inicijuoti teisės aktų pakeitimus, sudarant suimtiesiems/nuteistiesiems visose laisvės atėmimo vietose vienodas galimybes už asmenines lėšas įsigyti pageidaujamų maisto papildų (vitaminų).

Siekdama užkirsti kelią ateityje pažeisti asmenų lygybės principą bei paneigti suimtųjų/nuteistųjų teisę į sveikatos priežiūros prieinamumą, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė pažymoje taip pat atkreipė dėmesį į pagrindinius šiuo metu galiojančio teisinio reglamentavimo trūkumus ir kompetentingų institucijų pastebėjimus dėl jų.

Pažymėtina, jog vykdant Seimo kontrolierės rekomendacijas buvo pakeistas galiojantis teisinis reglamentavimas, nustatant, kad suimtieji/nuteistieji turi teisę įsigyti Kalėjimų departamento nustatytą kiekį maisto papildų gamintojų pakuotėmis pagal Kalėjimų departamento nustatytą sąrašą.

Susijusios naujienos