2023 m. gruodžio 5 d.

Seimo kontrolierė atkreipė Marijampolės savivaldybės administracijos dėmesį į turimus įgaliojimus administracinių nusižengimų bylų procese

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė tyrė skundą, kuriame pareiškėja skundėsi, jog dėl gretimos kapavietės pertvarkymo buvo panaikintas praėjimas tarp kapaviečių, todėl ji negalinti prieiti prie savo prižiūrimos kapavietės.

Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierė nustatė, jog: už kapinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus asmenys gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn; savivaldybės administracijos pareigūnai, vadovaudamiesi Administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis, turi teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimus ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus už minėtų teisės aktų pažeidimus.

Teismų praktikoje taip pat akcentuojama, jog: administracinio nusižengimo bylos tyrimas pradedamas gavus informacijos apie padarytą administracinį nusižengimą bei surinkus pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad buvo padarytas administracinis nusižengimas, numatytas konkrečiame Administracinių nusižengimų kodekso straipsnyje; konstatavus, kad minėtos sąlygos įvykdytos, surašomas administracinio nusižengimo protokolas; tyrimo metu nesurinkus pakankamai duomenų, patvirtinančių nusižengimo faktą, arba paaiškėjus, kad nėra administracinio nusižengimo sudėties elemento, tyrimas negali būti tęsiamas.

Seimo kontrolierė, įvertinusi teisės aktų nuostatas, teismų praktiką, atkreipė Marijampolės savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad savivaldybių administracijų pareigūnai vykdo ne tik viešojo administravimo funkcijas, tačiau turi įgaliojimų ir administracinių nusižengimų bylų procese; taip pat, kad administracinių teisės pažeidimų bylų tyrimas ir nuobaudos skyrimas negali būti sutapatinami su viešuoju administravimu.

Atsižvelgdama į tai, Seimo kontrolierė pažymėjo, jog Marijampolės savivaldybės administracija, gavusi pareiškėjos kreipimąsi dėl galimų Kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimo, turėjo pradėti administracinių nusižengimų teiseną, o ne prašymo nagrinėjimą, pagal Viešojo administravimo įstatymą.

Plačiau su skundo pažyma galite susipažinti čia.

Susijusios naujienos