2022 m. gegužės 30 d.

Bus tobulinama prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti forma

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Savivaldybė) pareigūnų veiklos, sprendžiant socialinių paslaugų teikimo klausimus. Pareiškėja rašė, jog Savivaldybės pareigūnai teikdami pasirašyti SP-8 formą (prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti), siūlė socialinę globą, kuri jai yra nereikalinga.

Seimo kontrolierė, atlikusi skundo tyrimą, atkreipė pareiškėjos dėmesį į tai, kad toje pačioje SP-8 formoje sudaryta galimybė pateikti prašymus-paraiškas ne tik dėl socialinės priežiūros (formos 1 dalis), bet ir dėl socialinės globos (formos 2 dalis), tačiau prašymas-paraiška pasirašomas ne po formos pirmosios dalies, o visos formos pabaigoje, Seimo kontrolierei yra suprantami pareiškėjos nuogąstavimai dėl neužpildytos formos dalies galimo užpildymo pareiškėjai to nežinant.

Seimo kontrolierė taip pat atkreipė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Ministerija) dėmesį į tai, jog siekiant teisinio reglamentavimo aiškumo ir ne dviprasmiškumo (pašalinti galimus asmenų nuogąstavimus, dviprasmiškumus), būtų tikslinga tobulinti SP-8 formą, pvz., nustatyti, kad asmuo turėtų pasirašyti po kiekvienos dalies (atskirai po 1-osios ir 2-osios dalių) arba atskirti prašymo-paraiškos gauti socialinę priežiūrą ir prašymo-paraiškos gauti socialinę globą formas.

Ministerija, informuodama Seimo kontrolierę apie pirmiau nurodytos rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, pranešė, kad sutinka, jog siekiant teisinio reglamentavimo aiškumo ir ne dviprasmiškumo, SP-8 formą tobulinti tikslinga. Ministerijos 2022 metų teisėkūros plane yra numatyta antrame pusmetyje parengti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo bus keičiama šiuo įsakymu patvirtinta Prašymo forma SP-8.

Susijusios naujienos