2022 m. balandžio 27 d.

Vizitas į Ukmergės rajono savivaldybę

Š. m. balandžio 25 d. Ukmergėje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti Milda Vainiutė. Seimo kontrolierė, lydima dviejų vyresniųjų patarėjų – Vilijos Burzdikienės ir Ritos Janušauskienės, susitiko su Ukmergės rajono savivaldybės meru Rolandu Janicku ir administracijos direktoriumi Dariumi Varnu.

Susitikimo metu aptarti aktualūs viešojo administravimo paslaugų kokybės, pareigūnų biurokratizmo ar piktnaudžiavimo, nagrinėjamų gyventojų skundų dėl galimai pažeistų žmogaus teisių į gerą viešąjį administravimą problemos ir klausimai, susiję su savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų pareigūnų veikla.

Pasak M. Vainiutės, Ukmergės rajono savivaldybė –  viena iš tų šalies savivaldybių, dėl kurios pačios arba jai pavaldžių įstaigų Seimo kontrolieriaus įstaiga sulaukia daugiausiai skundų. Jei 2019 m. Ukmergės rajono savivaldybė pagal gaunamų skundų skaičių buvo 10 vietoje, tai 2020 m. ir 2021 m. – jau 4 vietoje. Ukmergę lenkia tik Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestai ir Palanga.

Ukmergės rajono savivaldybė pagal gaunamų skundų skaičių  atsidūrė TOP 4-uke vienos Ukmergės miesto gyventojos dėka. 2019 m. iš 10 Seimo kontrolierių įstaigą pasiekusių skundų 7 buvo būtent šios pareiškėjos skundai. 2020 m. iš 21 gauto skundo – 20, 2021 m. iš 30 gautų – 21, o šiais metais iki balandžio 21 d. visų 6 gautų skundų autorė  yra ta pati.

Beveik visų ukmergiškės skundų „taikinyje“ – Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir jos darbuotojai. Savivaldybei priklausančiame socialiniame būste nuo 2008 m. gyvenančios moters nemalonę savivaldybė užsitraukė maždaug nuo 2019 m., kuomet, pasikeitus moters šeiminei padėčiai, jai buvo pasiūlyta persikraustyti į mažesnio ploto socialinį būstą. Būsto nuomininkė skundais bei įvairiausio pobūdžio prašymais užvertė ne tik pačią savivaldybę, bet ir Vyriausybę, Prezidentūrą, teismus bei kitas valstybines įstaigas. Apskųsti ne tik visi teisėti savivaldybės administracijos veiksmai jos atžvilgiu, tarp kurių – ir kreipimasis į teismą dėl jos iškeldinimo, bet ir vėliau sekę antstolės veiksmai, taip pat siūlomo mažesnio socialinio būsto tinkamumas ir kt.

Prisijungus savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėjai Daivai Gladkauskienei, vyr. specialistei Jūratei Kaselienei, UAB „Ukmergės butų ūkis“ pastatų administravimo ir socialinio būsto vadybininkui Raimundui Paliuliui, Seimo kontrolieriaus įstaigos darbuotojos apžiūrėjo minėtai moteriai siūlomą socialinį būstą ir įsitikino, kad jis atitinka visus reikalavimus ir yra tinkamas gyventi. Savivaldybės darbuotojai ir Seimo kontrolierė veltui prie daugiabučio namo, kuriame yra šis būstas, laukė pačios skundų autorės. Deja, ji nedalyvavo kartu apžiūrint patalpas, taip pat neatvyko ir į kontrolierės organizuotą gyventojų priėmimą savivaldybėje. 

Administracijos direktorius D. Varnas teigė, kad dėl minėtos situacijos savivaldybė patiria  nuostolių, nes vienas būstas neatlaisvinamas, o į siūlomą – nesikeliama. Pastarasis laikomas tuščias. Yra įsiskolinimų ir už komunalines paslaugas. Direktorius taip pat pabrėžė, kad dėl minėtos pareiškėjos  gaunamų daugybės skundų administracijos darbuotojai yra apkrauti papildomu darbu. 

Šio vizito metu Seimo kontrolierė M. Vainiutė su patarėjomis V. Burzdikiene ir R. Janušauskiene taip pat susitiko ir su trimis ukmergiškiais, kurie iš anksto buvo užsiregistravę į priėmimą.

Parengta pagal Ukmergės rajono savivaldybės  Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojos Daivos Zimblienės pranešimą: https://www.ukmerge.lt/naujienos/is-ukmerges-gaunamu-skundu-gausa-sudomino-seimo-kontroliere/

Susijusios naujienos