2022 m. rugsėjo 12 d.

Vidaus reikalų ministerija pavedė Migracijos departamentui pareiškėjos pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo klausimą išspręsti geranoriškai ir operatyviai

Seimo kontrolierė išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų veiksmų, nevykdant skubaus vykdymo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties, kuria sustabdytas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo dalies, nustatančios, kad pareiškėja neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, galiojimas iki bus išnagrinėta administracinė byla ir įsiteisės šioje byloje priimtas procesinis sprendimas.

Atsižvelgdama į tai, kad skunde keliamos problemos yra susijusios su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo sritimi, kuri be kitų funkcijų, kontroliuoja Migracijos departamento veiklą bei prižiūri, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens dokumentų išdavimo srityje, o taip pat siekdama, kad būtų greičiau ir efektyviau sureaguota į skunde keliamą problemą ir imtasi veiksmingų priemonių jai išspręsti, Seimo kontrolierė kreipėsi į vidaus reikalų ministrę, be kita ko, rekomenduodama užtikrinti greitą ir efektyvų pareiškėjos skunde nurodytos situacijos sprendimą, t.y. kad būtų imtasi priemonių teismo nutarčiai įvykdyti, iki bus išnagrinėta administracinė byla ir įsiteisės šioje byloje priimtas sprendimas.

Vidaus reikalų ministerija informavo, jog skubaus vykdymo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis yra įvykdyta ir pareiškėja yra laikoma Lietuvos Respublikos piliete, turinčia visas Lietuvos Respublikos piliečio teises, laisves ir pareigas.

Vidaus reikalų ministerija taip pat informavo, kad atsižvelgiant į susiklosčiusios situacijos specifiką ir išskirtinumą bei siekiant bendradarbiauti ir išspręsti skunde keliamą problemą, šis klausimas buvo svarstomas valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo klausimams nagrinėti komisijos posėdyje. Be to, pažymėjo, kad minėta komisija pavedė Migracijos departamentui kreiptis į pareiškėją ir sudaryti galimybę artimiausiu metu pateikti prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento gavimo. Tikimasi, kad pareiškėjos klausimas dėl Lietuvos Respublikos paso turėjimo bus išspręstas geranoriškai ir operatyviai.

 

 

Susijusios naujienos