2021 m. rugsėjo 29 d.

Valstybės institucijos turi pozityvią pareigą užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl jo laikymo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir pripažino jį pagrįstu.

Pareiškėjas nurodė, kad kameroje, kur jis laikomas, įrengta tik viena vieta atsisėsti prie stalo, o kameroje laikomi 5 asmenys;  nėra uždarų lentynų arba dėžių daiktams ir maistui laikyti, todėl viskas dulka ir pritraukia aplinkos kvapų, tualeto patalpa neatitverta nuo viso kameros ploto, todėl po visą kamerą sklinda nemalonūs kvapai, durys į kamerą nesandarios ir pro jas patenka tabako dūmų kvapas, nes kitose kamerose suimtieji rūko.

Skundo aplinkybes vietoje patikrino Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai. Patikrinimo metu pareiškėjo nurodytos aplinkybės buvo patvirtintos. Kameroje įrengtos šešios miegamosios vietos, tarp lovų įrengtas vienas stalas ir tik viena sėdimoji vieta stalo gale; suimtieji turėjo plastikinių dėžių ir plastikinių maišų daiktams susidėti, dėžės be dangčių. Kameroje sanitarinis mazgas sienelėmis atitvertas nuo kameros ploto, tačiau sienelė įrengta ne iki lubų, palikta atvira erdvė, sienelė taip pat šiek tiek pakelta nuo grindų. Koridoriuose jautėsi tabako dūmų kvapas.

Pažymoje buvo akcentuota, kad vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, kameroje turi būti vienas stalas ir kiekvienam kameroje esančiam asmeniui viena sėdimoji vieta (suolas arba kėdė, arba taburetė), maisto produktų spintelė arba lentyna (1 spintelė ne daugiau kaip 2 asmenims, lentynoje – viena sekcija 1 asmeniui), o sanitarinio mazgo vieta turi būti atitverta nuo likusio kameros ploto pertvara (iki kameros lubų) ir padengta lengvai valoma, drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia danga, be to, laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų apgyvendinimas turi būti organizuojamas taip, kad nerūkantieji nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, jog tiek tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad kaliniams skirtų patalpų, ypač miegamųjų, būklė turi užtikrinti pagarbą žmogaus orumui ir, kiek įmanoma, privatumui bei atitikti sveikatos ir higienos reikalavimus, suimtiesiems turi būti užtikrinamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios higienos normas. Valstybės institucijos turi pozityvią pareigą užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė.

Seimo kontrolierius, įvertinęs pareiškėjo nurodytas ir patikrinimo metu nustatytas aplinkybes konstatavo, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija neužtikrino minimalių suimtųjų gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygų, atitinkančių Lietuvos Respublikos higienos normas.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui rekomendavo imtis priemonių, kad suimtųjų laikymo ir gyvenimo sąlygos izoliatoriuje atitiktų visus teisės aktų reikalavimus ir nepažeistų jų žmogiškojo orumo, t. y. kamerose būtų įrengtas reikiamas sėdimųjų vietų prie stalų skaičius, būtų užtikrinta galimybė kamerą vėdinti per varstomus langus, sanitarinių mazgų patalpos būtų atitvertos sienelėmis iki lubų bei, kad nerūkantys suimtieji ir nuteistieji nebūtų priversti kvėpuoti koridoriuose tvyrančiais tabako dūmais.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos