2022 m. rugpjūčio 2 d.

Užsieniečių prašymai, skundai ir kiti kreipimaisi turi būti nagrinėjami laikantis teisės aktuose nustatytos prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo pareiškėjo skundą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepateikiant atsakymo į jo prašymą dėl judėjimo laisvės apribojimo panaikinimo.

Atsižvelgusi į skunde nurodytas aplinkybes ir į VSAT teisės aktais nustatytą kompetenciją, Seimo kontrolierė nusprendė, jog tikslinga, kad skundą pirmiausia išnagrinėtų VSAT vadas ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Seimo kontrolierės sprendimu taikant tarpininkavimo procedūrą VSAT vado, be kita ko, buvo prašyta atidžiai išnagrinėti skunde nurodytas aplinkybes, kartu išsiaiškinti, ar pareiškėjui buvo pateiktas atsakymas į jo kreipimąsi dėl judėjimo laisvės apribojimo panaikinimo, kaip tai nustatyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (į raštu pateiktą prašymą institucija atsako raštu, atsižvelgdama į jo turinį).

VSAT vadas, reaguodamas į Seimo kontrolierės Erikos Leonaitės kreipimąsi, be kita ko, informavo, kad pareiškėjo prašymas dėl jo apgyvendinimo su teise laisvai judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo išspręstas ir jis buvo supažindintas su juo atžvilgiu priimtu sprendimu, tačiau papildomai pareiškėjui nebuvo pateiktas raštiškas atsakymas į jo kreipimąsi.

Atsižvelgęs į aukščiau pateiktą aplinkybę bei siekdamas ateityje nepažeisti VSAT struktūriniuose padaliniuose apgyvendintų užsieniečių teisių, VSAT vadas, pakartotinai atkreipė VSAT užsieniečių registracijos centrų viršininkų dėmesį į tai, kad skundai, prašymai ir kiti kreipimaisi būtų nagrinėjami laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nuostatų.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos