2022 m. balandžio 11 d.

Tikslas palengvinti nuteistojo socialinę reabilitaciją turi būti įgyvendinamas realiai

Seimo kontrolierė E. Leonaitė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant socialinės reabilitacijos sąlygų bei nesudarant galimybės įsidarbinti.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas iš Vilniaus pataisos namų į Marijampolės pataisos namus buvo perkeltas, vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos nutarimu, kuriame nurodyta, kad pareiškėjo perkėlimo iš vienų pataisos namų į kitus priežastis – palengvinti nuteistojo socialinę reabilitaciją ir užtikrinti veiksmingesnę nuteistojo priežiūrą ir saugumą.

Kaip skunde rašė pats pareiškėjas, Vilniaus pataisos namuose jis turėjo darbą, o po atvykimo į Marijampolės pataisos namus jam darbo vieta (siuvykloje) buvo pasiūlyta tik praėjus aštuoniems mėnesiams. Be to, nors Marijampolės pataisos namų direktorius patvirtino siūlymą suteikti pareiškėjui teisę vykti už pataisos įstaigos ribų be sargybos arbe be palydos, šis siūlymas buvo įgyvendintas tik praėjus beveik pusei metų, nes „iki tol išėjimui į be sargybą nebuvo vietų“. Skundo tyrimo metu taip pat nustatyta, kad nors individualus socialinės reabilitacijos planas, pagal kurį vykdoma nuteistojo socialinė reabilitacija, turi būti sudarytas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo nuteistojo atvykimo į pataisos įstaigą, pareiškėjo socialinės reabilitacijos planas buvo sudarytas praėjus penkiems mėnesiams nuo pareiškėjo atvykimo į Marijampolės pataisos namus.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį ir į tai, kad perkeliant nuteistąjį iš vienų pataisos namų į kitus perkeliančioji įstaiga tiek priimančiosios įstaigos vadovui, tiek Kalėjimų departamentui pateikia derinti visus dokumentus, patvirtinančius nuteistojo perkėlimo pagrįstumą. Vadinasi, Marijampolės pataisos namai turėjo gauti visą informaciją apie tai, kokiose socialinės reabilitacijos programose nuteistasis dalyvavo, kur jis dirbo, mokėsi ir kt. Atitinkamai, jeigu nuteistasis perkeliamas į kitus pataisos namus siekiant palengvinti jo socialinę reabilitaciją, tuomet priimančioji įstaiga turi būti pasiruošusi šį asmenį įdarbinti ir pasiūlyti kitas socialinės reabilitacijos galimybes.

Įvertinusi skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierė padarė išvadą, kad Marijampolės pataisos namai nebuvo pasiruošę palengvinti ir pagerinti pareiškėjo socialinės reabilitacijos sąlygų, t. y., Marijampolės pataisos namų pareigūnai netinkamai organizavo iš Vilniaus pataisos namų perkelto pareiškėjo socialinę reabilitaciją.

Atsižvelgdama į skundo tyrimo metu nustatytas problemas, Seimo kontrolierė Marijampolės pataisos namų direktoriui rekomendavo imtis priemonių, kad priimant nuteistuosius Marijampolės pataisos namų, į kuriuos jie perkeliami siekiant palengvinti socialinės reabilitacijos sąlygas, būtų realiai užtikrinamos tinkamos (ne blogesnės nei perkeliančioje įstaigoje) socialinės reabilitacijos sąlygos. Tuo tarpu Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduota imtis priemonių, kad ateityje, perkeliant nuteistuosius iš vienos Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos  į kitą, siekiant palengvinti nuteistajam socialinės reabilitacijos sąlygas, priimančioji įstaiga būtų tinkamai tam pasiruošusi (sudarant nuteistiesiems sąlygas įsidarbinti, mokytis, pasiūlant kitas socialinės reabilitacijos galimybes) ir perkėlus nuteistąjį socialinės reabilitacijos sąlygos būtų palengvinamos realiai.

Susijusios naujienos