2021 m. spalio 27 d.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos specialistui dėl netinkamo pareigų atlikimo skirta tarnybinė nuobauda

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo pareiškėjos skundą dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos atsakingų pareigūnų nepateikiamo atsakymo į pareiškėjos raštu pateiktą pretenziją.

Seimo kontrolierė kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės administraciją, prašydama įvertinti aplinkybes dėl nepateikto atsakymo ir pateikti motyvuotą atsakymą, išsamiai paaiškinant, ar buvo išnagrinėta pareiškėjos pretenzija, jeigu taip – dėl kokių priežasčių pareiškėjai laiku nebuvo pateiktas atsakymas dėl jos; jeigu atsakymas buvo pateiktas – pateikti tai pagrindžiančius dokumentus; informuoti, kokių priemonių numatoma imtis, kad pareiškėjų kreipimaisi būtų nagrinėjami ir atsakymai pateikiami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų.

Tauragės rajono savivaldybės administracija raštu paaiškino, kad atsakymas į pareiškėjos pretenziją buvo parengtas pavėluotai ir pareiškėjai išsiųstas nurodytu elektroniniu paštu. Pareiškėja informuota, kad kartu su rangovo UAB „S“ atstovais buvo išnagrinėtos jos išreikštos pastabos; daliai jų buvo pritarta ir rangovui nurodyta laikytis techninių specifikacijų reikalavimų.

Dėl atsakymo į pretenziją neišsiuntimo nustatytais terminais pareigūnai informavo, kad Statybos skyriaus vyriausiojo specialisto, kuriam buvo pavesta parengti atsakymą į pareiškėjos pretenziją, pareigų netinkamas vykdymas buvo atsakingai įvertintas. Specialisto atžvilgiu buvo inicijuotas galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas. Specialistui buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

Tauragės rajono savivaldybės administracija pažymėjo, kad atsakingai vertina savo darbuotojų ir valstybės tarnautojų pareigų vykdymą ir yra pasirengusi imtis reikalingų teisinių priemonių tam, kad atsakymai pareiškėjams būtų pateikiami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų ir kad savivaldybė neprarastų visuomenės pasitikėjimo bei reputacijos.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos