2021 m. sausio 12 d.

Tarpininkavus Seimo kontrolieriui paspartintas asmens perkėlimo į atvirąją koloniją klausimas

Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo atstovės skundą dėl Marijampolės PN ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nesprendžiant pareiškėjui rūpimo klausimo dėl jo perkėlimo į atvirąją koloniją tęsti likusios bausmės.

Pareiškėjo atstovė skunde, be kita ko, nurodė, kad pareiškėjui Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gruodžio 23 d. nuosprendžiu buvo paskirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Laisvės atėmimo bausmę pareiškėjas atlieka Marijampolės PN (paprastoje grupėje). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsniu, bausmę pareiškėjas turi atlikti ne pataisos namuose, o atvirojoje kolonijoje, kadangi jam paskirta laisvės atėmimo bausmė neviršija vienerių metų.

Atsižvelgus į tai, kad skunde keliama problema yra susijusi su Kalėjimų departamentui priskirtomis funkcijomis ir šios įstaigos vykdoma veikla, nes Kalėjimų departamento paskirtis – metodiškai vadovauti ir kontroliuoti laisvės atėmimų vietų įstaigų veiklą bei nustatyta tvarka nagrinėti asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai, taip pat siekiant, kad skunde išdėstyta problema būtų greičiau ir efektyviau išspręsta, buvo nuspręsta tarpininkauti.

Taikant tarpininkavimo procedūrą Kalėjimų departamento direktoriaus buvo prašyta imtis priemonių, kad skunde išdėstyta problema dėl pareiškėjo perkėlimo į atvirąją koloniją tęsti likusios bausmės atlikimą būtų išspręsta kaip įmanoma skubiau.

Kalėjimų departamentas informavo, kad pareiškėjo atstovės nusiskundimai pripažinti pagrįstais ir pažymėjo, kad pareiškėjas turėjo būti perkeltas tęsti bausmės atlikimą į atvirąją koloniją iki 2020-10-01. Tačiau dėl paskelbtos ekstremalios situacijos šalyje, Covid-19 viruso paplitimo, izoliuojamų asmenų skaičiaus įkalinimo įstaigose didėjimo, nuteistųjų perkėlimo į atvirąsias kolonijas procesas kiek sutriko. Todėl, pareiškėjas į atvirąją koloniją, esančią Alytaus pataisos namuose, buvo perkeltas ne iki 2020-10-01, o 2020-12-07.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos