2021 m. spalio 27 d.

Tarpininkavus Seimo kontrolierei sėkmingai išspręsta privažiavimo prie namų valdos problema

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo pareiškėjo skundą dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos atsakingų pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesprendžiant privažiavimo prie pareiškėjo namų valdos klausimo.

Įvertinusi skunde nurodytas aplinkybes, Seimo kontrolierė priėmė sprendimą tarpininkauti ir kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių, prašydama išnagrinėti skundą ir pateikti informaciją, ar tai vietinės reikšmės kelias (gatvė), ar yra suprojektuotas privažiavimas iki pareiškėjo žemės sklypo, jeigu taip, kokiame teritorijų planavimo arba kitame dokumente jis yra suprojektuotas ir kada; keliems žemės sklypams šis kelias (gatvė) būtų reikalingas; ar pareiškėjas turi galimybę privažiuoti prie savo žemės sklypo; ar planuojama įrengti privažiavimą – kelią (gatvę), jeigu taip, kada, jeigu neplanuojama, dėl kokių priežasčių ir kokį tuomet sprendimo būdą pasiūlytų Elektrėnų savivaldybės administracija.

Savivaldybė administracija išnagrinėjo skundą ir pateikė atsakymą, informuodama, kad privažiavimo kelias numatytas detaliajame plane, rengtame apie 1990 m.; kelio nėra natūroje ir jo nėra vietinės reikšmės kelių sąraše; kelias reikalingas 2–3 sklypams; pareiškėjas realiai neturi privažiavimo kelio, nes natūroje kelio nėra, teritorija šlapia, apaugusi medžiais ir krūmais.

Savivaldybės administracija pažymėjo, kad atlieka veiksmus, ieškodama privažiavimo prie sklypų įrengimo galimybių: buvo priimtas sprendimas pakeičiant koordinates perkelti gretimo sklypo ribą per 4–6 metrus ir taip sudaryti galimybes įrengti įvažiavimą iš rytinės sklypų pusės. Dėl šių veiksmų buvo susitarta su minimo sklypo savininke.

Įgyvendinti tai sutrukdė aplinkybė, jog gretima teritorija yra valstybinio miško dalis, todėl, suderinus su Valstybine miškų tarnyba, buvo parengta Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano korektūra. Kai tik valstybinio miško statusas bus panaikintas, bus baigti numatyti veiksmai – „patrauktas“ sklypas ir įrengtas privažiavimo prie pareiškėjo ir kitų žemės sklypų kelias.

Nesutarus dėl sprendimo su Valstybine miškų tarnyba, savivaldybės administracija nusprendė problemą išspręsti kitu būdu – suplanuoti atskirą privažiavimą, kuris būtų įrengtas iki 2021 m. birželio 1 d.

Seimo kontrolierei pateikta informacija, kad įvažiavimo įrengimo darbai yra įvykdyti ir pareiškėjo problema sėkmingai išspręsta.

Susijusios naujienos