2024 m. gegužės 21 d.

Tarpininkaujant Seimo kontrolierei Zarasų rajono savivaldybė išbraukė vietinės reikšmės kelio dalį iš privataus asmens žemės sklypo

Seimo kontrolierė gavo pareiškėjo skundą dėl Zarasų rajono savivaldybės atsakingų pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant vietinės reikšmės kelio, esančio Zarasų rajone, dalies išbraukimo iš pareiškėjo žemės sklypo ribų klausimą. Pareiškėjas skunde nurodė, kad įsigijo žemės sklypą, kuriame nebuvo įregistruota nei kelio servitutų, nei vietinės reikšmės kelio dalies, tačiau, užsisakius žemės sklypo kadastrinius matavimus, paaiškėjo, kad į jo žemės sklypo ribas nepagrįstai yra perkelta vietinės reikšmės kelio dalis iš kaimyninio žemės sklypo ribų. Pareiškėjas kreipėsi į Savivaldybę ir pateikė dokumentus, įrodančius, kad kelias buvo nepagrįstai įtrauktas į jo žemės sklypo ribas. Pareiškėjas skundžiasi, kad Savivaldybės pareigūnai jau metus laiko vilkina spręsti šią problemą, tai yra išbraukti iš dokumentų kelio dalį, kuri nepagrįstai buvo įtraukta į pareiškėjo žemės sklypo ribas, dėl ko jis negali užbaigti savo žemės sklypo kadastrinių matavimų ir disponuoti žemės sklypu.

Seimo kontrolierė, įvertinusi skundo aplinkybes, nusprendė tarpininkauti sprendžiant skundo problemą ir kreipėsi į Savivaldybės merą prašydama pagal kompetenciją išnagrinėti skundo aplinkybes ir imtis priemonių skundo problemai spręsti.

Savivaldybė, reaguodama į Seimo kontrolierės tarpininkavimo rašte teiktas rekomendacijas, išsamiai išnagrinėjo pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir nustatė, kad ginčo kelio dalis buvo klaidingai įtraukta į pareiškėjo žemės sklypo ribas, bei nedelsdama priėmė Savivaldybės tarybos sprendimą, pagal kurį vietinės reikšmės kelio dalis (apie 0,182 km) buvo išbraukta iš pareiškėjo žemės sklypo ribų.  

Susijusios naujienos