2024 m. vasario 1 d.

Tarpininkaujant Seimo kontrolierei pareiškėjas gavo procesinius dokumentus ir turės galimybę savo teises ginti teisme

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo skundą dėl Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų veiksmų, galimai nepriimant procesinio sprendimo ir tokiu būdu ribojant pareiškėjo teisę kreiptis į teismą.

Pareiškėjas skunde nurodė, kad jis kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą dėl policijos pareigūnų veiksmų, tačiau teismas skundo nepriėmė, paaiškindamas, kad teismui nebuvo pateiktas tinkamai įformintas nutarimas atsisakyti pradėti administracinio nusižengimo teiseną. Teismas nutartyje siūlė policijos įstaigai tinkamai įforminti sprendimus, pareiškėjas taip pat kreipėsi į Šiaulių vyriausiąjį policijos komisariatą, tačiau į jo kreipimąsi neatsakyta, sprendimų negavo.

Seimo kontrolierė, įvertinusi skunde nurodytas aplinkybes, nusprendė tarpininkauti sprendžiant skundo problemą ir kreiptis į Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Seimo kontrolierė Policijos departamento prašė imtis priemonių, kad pareiškėjas kuo greičiau gautų tinkamai įformintus procesinius sprendimus.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštas, kuriuo pranešama, kad Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pakartotinai įvertino Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartį ir siekdami įgyvendinti pareiškėjo teisę priimtą
sprendimą apskųsti bendrosios kompetencijos teismui, pradėjo administracinio nusižengimo teisenas. Taip pat Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai priėmė nutarimus nutraukti administracinio nusižengimo teiseną ir jų kopijas išsiuntė pareiškėjui.

Tarpininkaujant Seimo kontrolierei pareiškėjas gavo tinkamai įformintus jam reikalingus procesinius dokumentus ir turės galimybę ginti savo teises teisme.

Primename pareiškėjų skundų nagrinėjimo procesą:

Susijusios naujienos