2021 m. lapkričio 16 d.

Tarpininkaujant Seimo kontrolierei imtasi tobulinti socialinio būsto nuomos tvarką, užtikrinant didesnę asmenų su negalia teisių apsaugą

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų neveikimo – prieš įrašydami į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, pareigūnai neinformavo apie galimybę naudotis alternatyvia paramos forma – būsto nuomos arba išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija; taip pat dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto socialinio būsto nuomos tvarkos teisinio reguliavimo trūkumų, neužtikrinant pakankamos neįgaliųjų teisių apsaugos.

Seimo kontrolierių įstatymas nesuteikia Seimo kontrolieriams įgaliojimų tirti savivaldybių tarybų veiklos, priimti sprendimų socialinio būsto klausimais. Tačiau, atsižvelgdama į problemos svarbą, Seimo kontrolierė tarpininkaudama kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, Vyriausybės atstovą, kad išsiaiškintų dėl skundo aplinkybių.

Taip pat Seimo kontrolierė kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kaip valstybės politiką paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srityje formuojančią, koordinuojančią ir kontroliuojančią jos įgyvendinimą instituciją, kad būtų įvertinta, ar Vilniaus miesto savivaldybė tinkamai įgyvendina paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srities teisės aktų reikalavimus.

Atsakydama Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo Seimo kontrolierę, kad  planuojama parengti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir pateikti jį svarstyti Seimo rudens sesijoje. Minėtu projektu, be kita ko, bus siūloma tobulinti teisinį reguliavimą, numatant savivaldybės administracijos pareigą į sąrašą įrašytiems asmenims ir šeimoms organizuoti pagalbą, siekiant jiems gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Taip pat, siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamiausių visuomenės grupių teises ir teisėtus interesus, rengiant anksčiau minėtą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, bus teikiami siūlymai tobulinti įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą dėl didesnės neįgaliųjų teisių apsaugos: keičiant toleruotinas pajamų ribas teisei į socialinio būsto nuomą išlaikyti pagal šeimos sudėtį ir (ar) priklausymą konkrečiai tikslinei grupei; įtvirtinant savivaldybės būsto nuomos atvejus neįgaliesiems; nustatant minėtai tikslinei grupei lengvatines būsto nuomos kainas, nuomojant būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis; iškeldinamiems asmenims organizuojant apgyvendinimą kitose gyvenamosiose patalpose.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos