2024 m. vasario 9 d.

Tarpininkaujant Seimo kontrolierei Erikai Leonaitei pažeidimus padariusios valdžios institucijos išmokėjo pareiškėjai negautą antrojo laipsnio valstybinę pensiją

Į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierę Eriką Leonaitę kreipėsi pareiškėja su skundu dėl laiku nepaskirtos antrojo laipsnio valstybinės pensijos (Pensija) garbės donorui.

Pensija garbės donorui skiriama asmenims, jeigu jie yra sukakę senatvės pensijos amžių. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėja atitiko visas sąlygas Pensijai garbės donorui gauti, dėl Pensijos kreipėsi laiku, tačiau Pensijos nuo teisės į ją atsiradimo dienos ji negavo. Pareiškėja net septynis mėnesius negavo Pensijos dėl valdžios institucijų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro – neteisėtų veiksmų.

Sveikatos apsaugos ministerija ir Nacionalinis kraujo centras, pagal Seimo kontrolierės rekomendacijas atlikę vidinius tyrimus, nustatė ir pripažino, kad jų darbuotojai padarė pažeidimus.

Seimo kontrolierei po atlikto tyrimo toliau tarpininkaujant, aiškinantis su atitinkamomis institucijomis dėl galimų problemos sprendimo būdų, pareiškėjos problema galiausiai buvo išspręsta. Teisme buvo patvirtinta taikos sutartis ir ji buvo įvykdyta. Pažeidimus padariusios valdžios institucijos išmokėjo pareiškėjai negautą antrojo laipsnio valstybinę pensiją.

Susijusios naujienos