2020 m. gegužės 12 d.

Surengtas virtualus seminaras socialinės globos įstaigų darbuotojams apie žmogaus teisių užtikrinimą COVID-19 pandemijos metu

Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai gegužės 8 d. (penktadienį) surengė virtualų informacinį-konsultacinį seminarą socialinės globos įstaigų darbuotojams, kurio metu aptarė būdus ir priemones, padedančius užtikrinti įstaigų gyventojų ir darbuotojų teises bei saugumą Covid-19 pandemijos metu. Seminare taip pat dalyvavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė Rolanda Valintėlienė bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė.

Surengti pirmąjį virtualų pagalbinį seminarą socialinės globos įstaigų darbuotojams Žmogaus teisių biuro darbuotojai sumanė ne tik visuomenę pasiekus informacijai apie galimus viruso židinių plitimus socialinės globos namuose, bet ir po beveik visą mėnesį atkakliai vykdytos virtualios žmogaus teisių padėties stebėsenos, betarpiškai komunikuojant su socialinės globos įstaigų darbuotojais. Seminarą moderavęs Žmogaus teisių biuro vadovas Vytautas Valentinavičius atkreipė dėmesį, kad tokio pobūdžio seminaro reikalingumą atskleidė ir dalyvių registracijos mastas – į Seimo kontrolierių įstaigos organizuotą seminarą užsiregistravo 227 dalyviai.

Seminarą organizavę Žmogaus teisių biuro darbuotojai taip pat pastebėjo, kad tokią aktyvią dalyvių įtrauktį į seminarą paskatino ir paliestų probleminių temų apimtis. Seminaro metu buvo prisiminti tarptautiniai standartai dėl žmogaus teisių užtikrinimo socialinės globos įstaigose, infekcijų kontrolės priemonės Covid-19 laikotarpiu, taip pat buvo aptarta bendroji epidemiologinė situacija Lietuvoje. Seimo kontrolierių įstaiga taip pat dalijosi mintimis apie žmogaus teisių principais gristą užimtumo organizavimą bei apie papildomą emocinės ir psichologinės pagalbos reikalingumą pandemijos metu.

Seminaro antroje dalyje vykusios klausimų–atsakymų sesijos metu dalyvių iškeltų klausimų mastas atskleidė, kad atsakingų valstybės institucijų socialinės globos įstaigoms pandemijos metu pateiktos metodinės rekomendacijos nėra iki galo aiškios bei suprantamos jų darbuotojams. Seminaro organizatoriai, pasitelkę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro bei Higienos instituto specialisčių pagalbą, seminaro dalyviams pateikė atsakymus į rūpimus ir itin jautrius klausimus, susijusius su socialinės globos įstaigų gyventojų žmogaus teisėmis ir laisvėmis.

Informacinio-konsultacinio seminaro pabaigoje Žmogaus teisių biuro vadovas Seimo kontrolierių vardu dalyviams nuoširdžiai dėkojo už išreikštą aktyvų norą bendradarbiauti bei, primindamas Seimo kontrolierių įstaigos (nacionalinės žmogaus teisių institucijos) funkcijas, išreiškė viltį sėkmingai palaikyti glaudžius ryšius, padedančius užtikrinti socialinės globos įstaigų gyventojų žmogaus teises ir laisves šiuo itin sudėtingu viruso pandemijos laikotarpiu.

Susijusios naujienos