2021 m. vasario 8 d.

Suimtiesiems ir nuteistiesiems paskirtas gydymas bei gydytojų pateiktų sveikatos rekomendacijų taikymas turi būti užtikrinamas

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo  skundą dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), neleidžiant kamerų tipo patalpose laikyti mankštinimuisi skirtų gumų.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjo prašymą leisti turėti mankštinimosi gumas kameroje pritariamai vizavo Resocializacijos skyriaus specialistė bei Sveikatos priežiūros skyriaus gydytojas. Tačiau Alytaus pataisos namų direktorius neleido pareiškėjui turėti kameroje mankštinimuisi skirtų gumų, vizuodamas prašymą: „Prieštarauju, kadangi nėra rekomendacijos iš LAVL“.

Pažymėtina, kad atsakymo į pareiškėjo prašymą administracija jam nepateikė, t. y., nebuvo raštu paaiškinta, dėl kokių priežasčių ir kokiais teisės aktais vadovaujantis buvo priimtas sprendimas jo prašymo netenkinti, nors, pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, viešojo administravimo subjektas, priimdamas sprendimą atsisakyti tenkinti besikreipiančiojo prašymą, privalo nurodyti tokio sprendimo priežastis, apskundimo tvarką ir terminus.

Alytaus pataisos namų administracija, atsisakydama leisti pareiškėjui turėti kameroje mankštinimosi gumas ir su jomis atlikti gydytojo rekomenduotus mankštos pratimus, neįvertino, kokiu tikslu pareiškėjas prašo jas turėti, kad tai susiję su sveikatos užtikrinimu, prie vizos „Prieštarauju“ nurodė motyvą, kuris neapibrėžtas jokiame teisės akte –  „nėra rekomendacijos iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės“, nebuvo vertinama ir sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija, neatsižvelgta ir į pareiškėjo medicininių dokumentų išrašus apie jam diagnozuotas stuburo ligas, nesivadovauta proporcingumo principu.

Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad asmens sveikatos užtikrinimui labai svarbu gydytojo rekomendacijų vykdymo tęstinumas. Pažymėtina, kad Seimo kontrolierius savo darbo praktikoje neretai susiduria su atvejais, kai iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą arba į drausmės grupę perkeltiems arba pervežtiems suimtiesiems / nuteistiesiems nėra užtikrinamas paskirto gydymo tęstinumas.

Seimo kontrolierius nuosekliai laikosi pozicijos, kad suimtiesiems / nuteistiesiems paskirtas gydymas bei gydytojų pateiktų sveikatos rekomendacijų taikymas negali būti pertraukiamas, nepaisant asmenų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą arba iš paprastosios į drausmės grupę. Seimo kontrolierius Alytaus pataiso namų direktoriui rekomendavo pakartotinai, įvertinant visas su prašymu susijusias aplinkybes, išnagrinėti pareiškėjo prašymą leisti laikyti mankštinimosi gumas kamerų tipo patalpose bei pateikti pareiškėjui teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą;  imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunduose nurodytas aplinkybes, o priėmus sprendimą netenkinti prašymo teikiami atsakymai atitiktų Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių nuostatas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos