2021 m. rugpjūčio 9 d.

Suimtieji ir nuteistieji galės naudotis asmeninėmis elektroninių knygų skaityklėmis

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas gavo pareiškėjų kreipimusis, kuriuose asmenys skundėsi dėl nesudaromos galimybės suimtiesiems / nuteistiesiems įsigyti ir turėti elektronines knygų skaitykles.

Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į tai, kad, pagal teisės aktus Teisingumo ministerija, be kitų funkcijų, formuoja valstybės politiką bausmių vykdymo ir kitose srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šios valstybės politikos įgyvendinimą, kartu vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje įtvirtintu subsidiarumo principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami žemiausiu efektyvumą galinčiu užtikrinti viešojo administravimo sistemos lygmeniu, nusprendė, jog tikslinga, kad pareiškėjų kreipimusis pirmiausia pagal kompetenciją išnagrinėtų Teisingumo ministerija ir dėl jų pateiktų motyvuotus atsakymus, kartu įvertintų galimybę patikslinti teisinį reglamentavimą taip, kad suimtiesiems ir nuteistiesiems būtų sudarytos galimybės turėti asmenines elektroninių knygų skaitykles, neturinčias duomenų perdavimo interneto ryšiu funkcijos.

Reaguodama į Seimo kontrolieriaus prašymą Teisingumo ministerija informavo, kad, siekiant padidinti teisinį aiškumą ir ateityje išvengti bet kokių nesusipratimų, elektroninės knygų skaityklės buvo atskirai įrašytos į Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių20 punkte pateiktą Nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti pataisos įstaigoje (tardymo izoliatoriuje) daiktų sąrašą. Be to, kadangi šis įrenginys priskirtas elektros prietaisų kategorijai, jo įsigijimo išlaidos nėra įskaičiuojamos į bendrą pinigų sumą, už kurią nuteistieji gali per mėnesį nusipirkti asmeninių daiktų.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos