2022 m. liepos 12 d.

Sprendimai dėl gautų nuteistųjų ir suimtųjų skundų nagrinėjimo / nenagrinėjimo turi būti priimami vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso nuostatomis

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Alytaus pataisos namų ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų galimai netinkamų veiksmų atsakant į skundus ir prašymus.

Pareiškėjas nurodė, jog su skundu dėl mokymosi pašalpų negavimo kreipėsi į Alytaus pataisos namų administraciją ir kadangi gautas atsakymas jo netenkino, jį apskundė Kalėjimų departamento direktoriui. Tačiau Kalėjimų departamentas skundą nagrinėti atsisakė motyvuodamas, kad nuo skundžiamų aplinkybių praėjo daugiau nei 8 mėnesiai, o skundus nuteistieji turi pateikti per vieną mėnesį nuo skundžiamų veiksmų ar sprendimų priėmimo dienos.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjas Alytaus pataisos namų administracijos atsakymą dėl negautų dviejų piniginių išmokų už mokymąsi apskundė Kalėjimų departamentui per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos ir prašė įvertinti Alytaus pataisos namų administracijos atsakymo pagrįstumą bei teisėtumą.

Pažymėtina, kad Bausmių vykdymo kodeksas nustato privalomąją tvarką bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų bei sprendimų išankstiniam nagrinėjimui ne teismo tvarka, kuria remiantis, bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui.

Tiriamu atveju pareiškėjas Alytaus pataisos namų atsakymą apskundė per Bausmių vykdymo kodekse numatytą terminą, tai yra per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos, ir prašė įvertinti atsakymo pagrįstumą ir teisėtumą, todėl jo skundas privalėjo būti nagrinėjamas iš esmės.

Atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė Kalėjimų departamento direktoriui rekomendavo užtikrinti, kad sprendimai dėl gautų nuteistųjų ir suimtųjų skundų nagrinėjimo / nenagrinėjimo būtų priimami atsižvelgiant į jų turinį ir pirmiausia vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso nuostatomis, o Viešojo administravimo įstatyme numatytos skundų nenagrinėjimo išimtys, praėjus 6 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui nuo skundžiamų įvykių, būtų taikomos tinkamai ir pagrįstai.

Susijusios naujienos