2021 m. kovo 30 d.

Seimui pateikta Seimo kontrolierių – nacionalinės žmogaus teisių institucijos – 2020 m. veiklos ataskaita

Seimui pateikta Seimo kontrolierių įstaigos – nacionalinės žmogaus teisių institucijos – 2020 m. veiklos ataskaita, kurioje atkreipiamas dėmesys į pernai kilusias žmogaus teisių problemas. 2020 m. pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija turėjo įtakos ir Seimo kontrolierių veiklai, kadangi jie ne kartą pastebėjo, jog per COVID-19 pandemiją ypač svarbu užtikrinti, kad globos namų gyventojai bei nuteistieji turėtų galimybę palaikyti ryšius su savo šeimos nariais. Kitais atvejais, konstatavus, kad pandemijos sąlygomis pažeidžiamos tam tikros asmenų teisės, karantino metu pradėti tyrimai savo iniciatyva.

Seimo kontrolieriai ataskaitoje pažymi, kad ataskaitiniu laikotarpiu įvykusiuose renginiuose žmogaus teisėms buvo skiriamas didelis dėmesys. Seimo Žmogaus teisių komitetui ne kartą pristatytos svarbiausios problemos: kaip antai – socialinių globos namų gyventojų teisės, mediacijos taikymo tvarka sprendžiant šeimos ginčus, žmogaus teisių užtikrinimas Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose ekstremaliosios situacijos metu; apie žmonių su negalia problemas diskutuota su Nepriklausomos žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos nariais, o metus vainikavo nuotoliniu būdu įvykęs Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti skirtas renginys – Nacionalinis žmogaus teisių forumas.

Seimui pateiktoje ataskaitoje taip pat pristatytas žmogaus teisių situacijos šalyje 2019–2020 metais vertinimas, kuris apima tokias sritis kaip asmens duomenų ir privataus gyvenimo apsauga, LGBT+ teisės, tautinės mažumos, neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba, saviraiškos, susirinkimų ir religijos laisvė, žmogaus teisių problemos psichikos sveikatos apsaugos srityje, asmenų su negalia teisės, socialinių paslaugų prieinamumas, vaikų institucinė globa ir kt. Ataskaitos Nacionalinės kankinimų prevencijos dalyje detalizuotos esminės problemos, egzistuojančios globos, vaikų globos, psichikos sveikatos įstaigose, policijos komisariatų areštinėse, pasienio užkardose ir kontrolės punktuose. Ataskaitoje Seimo kontrolierius taip pat pasisakė dėl žmogaus garbės ir orumo užtikrinimo socialinės globos namuose bei socialinių ir ekonominių teisių užtikrinimo svarbos, kas pirmiausia paveikė socialiai jautriausius ir labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius: vyresnio amžiaus žmones, asmenis su negalia.

Veiklos ataskaitoje įvardintas ir platus Seimo kontrolierių nagrinėtų esminių žmogaus teisių problemų spektras: socialinių paslaugų prieinamumo asmenims su negalia ir vyresnio amžiaus asmenims savivaldybėse; problemos kylančios teisėsaugos pareigūnams savo veikloje taikant fizinę prievartą; žmogaus teises ir laisves ribojančių priemonių taikymas koronaviruso infekcijos sukeltos COVID-ligos pandemijos laikotarpiu; pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims užtikrinimas; problemos, kylančios psichologinių paslaugų teikimo asmenims, gyvenantiems socialinės globos įstaigose, srityje; teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais užtikrinimas; dėl socialinės globos įstaigose gyvenančių asmenų teisių užtikrinimo šalyje paskelbto karantino laikotarpiu.

Seimo kontrolieriai pastebi, kad pareiškėjų skunduose buvo keliamos problemos dėl įkalinimo įstaigų pareigūnų veiksmų netinkamai nagrinėjant nuteistųjų prašymus bei skundus, dėl aprūpinimo gydytojų paskirtais ir / arba rekomenduotais vaistais, maisto papildais. Seimo kontrolierius taip pat gavo skundų dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kaip valstybinio žemės patikėtinio, veiklos, nesirūpinant, kad valstybinė žemė būtų atlaisvinta; nepateisinamai ilgai trunkančio naujų žemės sklypų formavimo proceso mieste nuosavybės teisių atkūrimui; tinkamų savivaldybės socialinių būstų nuomos; socialinės paramos teikimo, sveikatos apsaugos ministro sudaromų komisijų veiklos problemų ir pan.

Seimo kontrolieriai pastebi, kad į skundų tyrimą Seimo kontrolieriai žiūri kaip į sistemą, kuri leidžia identifikuoti visuomenei  kylančias problemas ir jas spręsti.

Seimo kontrolierių įstaigoje per 2020 m. iš viso išnagrinėti 1 643 skundai. Su valstybės institucijų pareigūnų veikla buvo susiję 1 273 skundai, iš kurių 50 proc. pripažinti pagrįstais, o su savivaldybių institucijų pareigūnų veikla – 364 (48 proc. pripažinti pagrįstais). Bendras visų įstaigoje pernai gautų skundų pagrįstumo procentas –49 proc.; lyginant su 2019 metais, Seimo kontrolierių įstaigoje pagrįstais pripažintų skundų skaičius padidėjo 7 procentais.

Pagal problematiką daugiau nei trečdalis visų Seimo kontrolierių 2020 metais ištirtų skundų buvo skundai, susiję su laisvės apribojimu (38 proc.), maždaug trečdalis – su asmenų kreipimųsi nagrinėjimu (27 proc.); 6,5 proc. visų Seimo kontrolierių ištirtų skundų buvo susiję su aplinkos, 6 proc. – su nuosavybės klausimais. 2020 m., lyginant ankstesniais metais, nuosekliai augo skundų iš sulaikytųjų ir nuteistųjų skaičius: 2016 m. tokių skundų buvo 21 proc., 2017 – 26 proc., 2018 – 31 proc., 2019 – 36 proc., o 2020 – 38 procentai.

Su visa Seimo kontrolierių 2020 m. veiklos ataskaita galima susipažinti ČIA.

Susijusios naujienos