2020 m. lapkričio 19 d.

Seimo kontrolierius – per koronaviruso pandemiją ypač svarbu užtikrinti alternatyvius būdus nuteistiesiems palaikyti ryšius su šeimos nariais

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – Pravieniškių PN) pareigūnų veiksmų, ribojant nuteistojo teisę paskambinti artimiesiems.
Pareiškėjas nurodė, kad po skambučio žmonai sužinojo, jog susirgo jų mažametis vaikas. Norėdamas sužinoti apie vaiko sveikatos būklę, pareiškėjas, skambindamas žmonai kitą dieną, išnaudojo ir antrąjį tą savaitę jam priklausiusį skambutį. Vaiko sveikatos būklei negerėjant, pareiškėjas kreipėsi su prašymu į administraciją, prašydamas suteikti papildomą skambutį. Atsakymą į prašymą jis gavo po savaitės, papildomas skambutis suteiktas nebuvo.
Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės tyrimo metu buvo patvirtintos. Be to, buvo nustatyta, kad pareiškėjas Pravieniškių PN atsisakymą suteikti papildomą skambutį apskundė Kalėjimų departamentui, kuris išnagrinėjęs nuteistojo skundą ir atsižvelgdamas į tai, kad dėl šalyje paskelbto karantino neleidžiami pasimatymai, pasiūlė pataisos namų administracijai išnagrinėti pareiškėjo prašymą iš naujo. Pravieniškių PN, atsižvelgdami į Kalėjimų departamento siūlymą, po dviejų mėnesių nuo prašymo pateikimo pareiškėjui suteikė papildomą skambutį.
Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad Kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo prevencijos pakomitetis (SPT), reaguodamas į visą pasaulį apimančią koronaviruso pandemiją, 2020 m. kovo 25 d. pateikė rekomendacijas, kaip turėtų elgtis institucijos ir kokių veiksmų imtis, kad būtų kuo mažiau suvaržomos žmonių teisės.
SPT, atsižvelgdamas į laisvės atėmimo ir kitose sulaikymo vietose padidėjusią užkrėtimo koronavirusu riziką, laisvės atėmimo vietų administracijoms rekomendavo, tais atvejais, kai laisvės apribojimo vietose esančių asmenų lankymas yra apribotas dėl su sveikata susijusių priežasčių, numatyti pakankamus alternatyvius metodus sulaikytiesiems palaikyti ryšius su šeimos nariais bei išoriniu pasauliu, pavyzdžiui, telefonu, internetu / el. paštu, vaizdo ryšiu ir kitomis tinkamomis elektroninėmis priemonėmis. Tokie ryšiai turėtų būti ne tik užtikrinami, bet ir raginama jais naudotis, jie turėtų būti dažni ir nemokami.
Seimo kontrolierius akcentavo ir tai, kad vadovaujantis BVK 102 straipsniu, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas turi teisę leisti papildomai vieną kartą paskambinti telefonu, jeigu to prašo nuteistasis dėl svarbių aplinkybių, o Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas savo sprendimuose yra nurodęs, kad artimo šeimos nario liga paprastai galėtų būti pripažįstama svarbia tokio prašymo pateikimo priežastimi.
Be to, kadangi pareiškėjas turėjo teisę į ilgalaikius pasimatymus, pagal BVK 94 straipsnio 3 dalį, nuteistojo pageidavimu, vienas ilgalaikis pasimatymas galėjo būti pakeistas dviem trumpalaikiais pasimatymais arba keturiais telefoniniais pokalbiais.
Seimo kontrolierius konstatavo, kad Pravieniškių PN administracija, atsisakydama pareiškėjui suteikti papildomą skambutį, neatsižvelgė į prašyme nurodytas aplinkybes dėl vaiko ligos, neatsižvelgė į Kalėjimų departamento rekomendacijas laisvės atėmimo vietų administracijoms karantino metu nuteistiesiems priklausančius pasimatymus keisti į skambučius, nesivadovavo BVK 94 straipsniu ir nuteistajam priklausančio ilgalaikio pasimatymo nepakeitė į keturis telefoninius pokalbius. Papildomo skambučio suteikimas po Kalėjimų departamento įsikišimo ir praėjus dviem mėnesiams nuo prašymo pateikimo, nėra tapatus skambučiui tuo laiku, kai sirgo pareiškėjo mažametis vaikas ir skambutis buvo labai reikalingas.
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas padarė išvadą, kad Pravieniškių PN administracijos veiksmai, kai buvo atsisakoma suteikti papildomą skambutį dėl vaiko ligos, nors pareiškėjui priklausė ilgalaikiai pasimatymai ir papildomų skambučių suteikimą rekomendavo tiek tarptautinės, tiek nacionalinės institucijos, vertintini kaip ribojantys pareiškėjo teisę kuo dažniau palaikyti ryšius su savo artimaisiais, ypač ligos ir kitų išimtinių aplinkybių atveju, ir laikytini prieštaraujančiais gero administravimo bei atsakingo valdymo principams.
Nuotrauka: pixabay.com

Susijusios naujienos