2021 m. kovo 4 d.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas rekomendavo Lietuvos Respublikos Vyriausybei inicijuoti nepriklausomą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklos auditą

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, konstatavo, kad Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) pareigūnai nepagrįstai neišnagrinėjo skundo per Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Įstatymas) nustatytą maksimalų 6 mėnesių skundų nagrinėjimo terminą, sprendimas dėl šio skundo, pažeidžiant Įstatymo reikalavimus, buvo priimtas per ilgesnį nei 9 mėnesių laikotarpį nuo skundo VDAI gavimo dienos.

Seimo kontrolierius pažymėjo, kad VDAI šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikti paaiškinimai dėl skundo neišnagrinėjimo laiku priežasčių (didelis darbo krūvis, darbuotojų trūkumas ir pan.) neatitinka teisės aktų reikalavimų, nes dėl objektyvių priežasčių skundo nagrinėjimo terminą buvo galima pratęsti tik iki 6 mėnesių.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad Įstatyme nustatyti skundų nagrinėjimo terminai buvo pakeisti į ilgesnius (vietoje maksimalaus 4 mėnesių skundų nagrinėjimo termino nustatytas maksimalus 6 mėnesių terminas), tačiau problema išliko, ir jau ne vieneri metai VDAI Seimo kontrolieriui yra nurodomos tos pačios skundų neišnagrinėjimo per Įstatyme nustatytus terminus priežastys.

Pažymėtina, kad pasikartojantys asmenų teisių į gerą viešąjį administravimą pažeidimai VDAI (Įstatyme nustatytų asmenų skundų nagrinėjimo terminų pažeidimai) negali būti pateisinami VDAI vidaus administravimo veiklos organizavimo aplinkybėmis. Tinkama VDAI vidaus administravimo veikla (personalo, turimų finansinių išteklių valdymas) turi užtikrinti VDAI viešojo administravimo funkcijų vykdymą teisės aktuose nustatyta tvarka.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į tai, kad ir anksčiau, atlikus pareiškėjo bei kitų asmenų skundų tyrimus, VDAI ne kartą buvo teiktos rekomendacijos dėl skundų nagrinėjimo terminų laikymosi bei papildomų teisinių ir organizacinių priemonių taikymo tam, kad būtų užtikrinta tinkama VDAI pareigūnų veikla ir Įstatymo reikalavimų laikymasis, buvo organizuoti susitikimasi su VDAI atstovais, Lietuvos Respublikos Vyriausybei buvo rekomenduota prireikus, imtis teisinių ir (ar) organizacinių priemonių VDAI veiklai gerinti.

Seimo kontrolierius pastebėjo, kad ne vienerius metus tebesitęsiant VDAI veiklos problemai dėl skundų tyrimų terminų pažeidimų, jam nėra pateikti duomenys apie tai, jog būtų atliktas nepriklausomas išorinis VDAI veiklos auditas.

Seimo kontrolieriaus nuomone, tik tokio audito rezultatai įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų arba paneigtų teiginius, jog VDAI asmenų teisių į gerą viešąjį administravimą pažeidimus lemia tik objektyvios aplinkybės.

Todėl Seimo kontrolierius Augustinas Normantas rekomendavo Lietuvos Respublikos Vyriausybei inicijuoti nepriklausomą VDAI veiklos auditą ir, vadovaujantis šio audito bei viešųjų konsultacijų dėl Įstatymo peržiūros rezultatais, naujos informacijos ir pasiūlymų dėl skundų išnagrinėjimo teisės aktų nustatytais terminais gerinimo analize, pasirinkti efektyviausias priemones, kurios užkirstų kelią ne vieneri metai besitęsiantiems asmenų teisių į gerą viešąją administravimą pažeidimams, kartu užtikrintų tinkamą duomenų subjektų teisių apsaugą ir konstitucinio valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms  principo tinkamą įgyvendinimą.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos