2021 m. lapkričio 29 d.

Seimo kontrolierius atkreipė Kalėjimų departamento dėmesį į netinkamą suimtųjų (nuteistųjų) privatumo užtikrinimą

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo skundą, kuriame buvo skundžiamasi dėl galimai pažeisto privatumo atliekant kratą ir imant šlapimo mėginį. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į galimai nekorektiškus pareigūno veiksmus jį liečiant, taip pat nurodė, kad vieta, kurioje buvo imamas mėginys, nebuvo privati, durys buvo pravertos, pro jas matėsi pašaliniai žmonės.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas, pasinaudodamas BVK 183 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, kreipėsi į Kalėjimų departamentą su skundu dėl pataisos namų administracijos pateikto netenkinančio atsakymo, dėl privatumo neužtikrinimo imant šlapimo mėginį.

Kalėjimų departamento atsakyme pareiškėjui paaiškinta teisės aktais reglamentuota kratos ir apžiūros laisvės atėmimo vietose atlikimo procedūra. Pareiškėjui išaiškinta, kad jo skundžiami pareigūno veiksmai, kai šlapimo mėginio paėmimo metu jis galimai buvo liečiamas, yra traktuojami kaip krata. Taip pat paaiškinta situacija, kodėl pareigūnai atidžiai stebi šlapimo mėginio paėmimą; atkreiptas dėmesys, kad dažnu atveju nuteistieji bando sukeisti savo tikrąjį šlapimo mėginį kitu, iš anksto paruoštu ir su savimi dažniausiai apatiniuose rūbuose įvairiose talpose atsineštu šlapimu, todėl prieš patikrinimą dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų atliekama krata. Be to, nurodyta, kad šlapimo mėginio ėmimo metu būtina stebėti, kad nebūtų pasinaudota šalutinėmis priemonėmis siekiant suklastoti mėginį.

Kaip Seimo kontrolierių informavo Kalėjimų departamento administracija, atlikus pareiškėjo skundų tyrimą, nebuvo nustatyta, kad pareiškėjas būtų kankinamas, kad būtų siekiama žeminti jo orumą.

Seimo kontrolierius pažymi, jog teisės aktuose yra nustatyta, jog krata / apžiūra, tikrinant nuteistųjų apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų, turi būti atliekama nustatytoje patalpoje. Kratą ir apžiūrą atlikdami pareigūnai privalo elgtis korektiškai, nežeminti nuteistųjų garbės ir orumo. Taip pat yra nurodyta, jog krata turi būti atliekama atskiroje patalpoje.

Tai suponuoja išvadą, jog vietoje, kurioje atliekama krata / apžiūra, neturi būti pašalinių asmenų, todėl Kalėjimų departamento pateiktą paaiškinimą, jog „dėl patalpos ypatybių, durys turi būti pravertos“, Seimo kontrolierius vertina kritiškai. Seimo kontrolieriaus nuomone, jei pareigūnai profesionaliai atlieka kratą / apžiūrą, grėsmės dėl galimo mėginio sukeitimo nebelieka, todėl imant mėginį turi būti užtikrintas nuteistųjų privatumas.

Kaip yra pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tam, kad suimtiesiems (nuteistiesiems) būtų tinkamai garantuotas jų privatumas, įėjimas į sanitarinį mazgą turi būti uždengtas.

Seimo kontrolieriaus nuomone, Kalėjimų departamento pareigūnai, nagrinėdami pareiškėjo skundą, netinkamai įvertino jo skunde nurodytą aplinkybę dėl neužtikrino privatumo paimant šlapimo mėginį.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad Kalėjimų departamento pareigūnų atsakymas dėl privatumo neužtikrinimo imant šlapimo mėginį, yra formalus ir neišsamus, neatsižvelgta į skunde nurodytas aplinkybes, todėl pareiškėjo skundą pripažino pagrįstu.

Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomendavo imtis priemonių, kad pareiškėjų skundai ateityje būtų nagrinėjami išsamiai ir atidžiai, pateikiami atsakymai būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis bei neprieštarautų tarptautiniams žmogaus teisių apsaugos standartams bei visose Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose imant šlapimo mėginius būtų tinkamai užtikrinamas nuteistųjų (suimtųjų) privatumas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos