2021 m. vasario 10 d.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į būtinybę vienodai taikyti migracijos srities teisės aktus bei metodines rekomendacijas

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas gavo pareiškėjo skundą dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama ir – Migracijos departamentas) Vilniaus skyriaus darbuotojos veiksmų (neveikimo) atsisakant priimti jo sutuoktinės prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo supaprastinta tvarka.

Atsižvelgdamas į pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, Migracijos departamentui teisės aktais nustatytas funkcijas ir į tai, jog skunde iškeltos problemos greičiausiai ir efektyviausiai (subsidiarumo principas) galėtų būti išspręstos Migracijos departamente, Seimo kontrolierius nusprendė, jog tikslinga, kad pareiškėjo skundą pirmiausia pagal kompetenciją išnagrinėtų Migracijos departamento direktorė ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Taikant tarpininkavimo procedūrą Migracijos departamento direktorės, be kita ko, buvo prašyta atidžiai išnagrinėti pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti pareiškėjui motyvuotą atsakymą. Taip pat paprašyta įvertinti Migracijos departamento Vilniaus skyriaus darbuotojos veiksmus (neveikimą), atsisakant priimti pareiškėjo sutuoktinės prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo supaprastinta tvarka ir imtis veiksmų, kad Migracijos departamento struktūriniai padaliniai vienodai taikytų migracijos srities teisės aktų nuostatas bei vadovautųsi Migracijos departamento teikiamomis metodinėmis rekomendacijomis.

Seimo kontrolierius, susipažinęs su Migracijos departamento raštu, kuriuo pareiškėjui pateiktas atsakymas dėl prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pateikimo, atkreipė Migracijos departamento direktorės dėmesį į tai, jog tokia situacija, kai Migracijos departamento struktūrinis padalinys neatsižvelgia į Migracijos departamento teikiamas metodines rekomendacijas ir jų nevykdo, nėra tinkama ir trukdanti siekti Migracijos departamento veiklos tikslų.

Migracijos departamento direktorė informavo Seimo kontrolierių, kad Migracijos departamentui pateikta informacija turės įtakos organizuojant Migracijos departamento veiklą.

Migracijos departamento direktorė apgailestavo dėl nesusipratimo Migracijos departamento Vilniaus skyriuje, kuris įvyko pareiškėjo sutuoktinei teikiant dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Pažymėjo, jog ši situacija buvo išspręsta ir pareiškėjo sutuoktinės prašymas dėl leidimo laikinai gyventi buvo priimtas bei šiuo metu nagrinėjamas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos