2021 m. spalio 14 d.

Seimo kontrolierius: „Apie migrantų prieglobsčio procedūrų problemas Vyriausybė ir Seimo Žmogaus teisių komitetas buvo informuoti dar birželį“

Pristatydamas Seimo nariams ataskaitą dėl migrantų prieglobsčio procedūrų Seimo kontrolierius pabrėžė, kad apie problemas Vyriausybė ir Seimo Žmogaus teisių komitetas buvo informuoti dar birželį. Vyriausybės prašyta Seimo kontrolierių informuoti apie su migracija susijusių klausimų nagrinėjimo laiką, tačiau atsakymo nesulaukta.

Seimo kontrolierius, pastebėjęs, kad sulaukė formalaus vidaus reikalų ministrės atsakymo, inicijavo žmogaus teisių stebėjimo vizitus pagal papildomą Konvencijos prieš kankinimus protokolą, tad nuo rugpjūčio 2 d. iki rugsėjo 15 dienos buvo aplankyta 18 užsieniečių laisvės apribojimo vietų.

Atkreipdamas dėmesį, kad dalis sulaikytų užsieniečių su mažamečiais vaikais buvo apgyvendinta palapinėse, Seimo kontrolierius pastebėjo, kad, nors situacija pasikeitė, daugelis įvardytų problemų vis dėlto sprendžiamos vangiai.

Normanto nuomone, pateiktos ataskaitos svarbą patvirtina tai, kad tik po ataskaitos pateikimo ir jos pristatymo žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad iki ataskaitos pateikimo Seimui ir visuomenei kariniuose angaruose šalę užsieniečiai buvo iškeldinti vakar.

Žiniasklaidoje paviešinta žinia apie vykdomą migrantų atstūmimą  tik patvirtina, anot A. Normanto, aplinkybes, kurios išvardintos Seimui pateiktoje ataskaitoje. Seimo kontrolierius pastebi, kad ir Europos Sąjungos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“  pranešė apie Lietuvoje prie sienos fiksuotus pažeidimus.

Seimo kontrolierius pastebėjo, kad esminės problemos: užsieniečių įkurdinimas, pvz., buvusiuose globos namuose, mokyklose, kuriuose jie gyvena didelėmis grupėmis, neužtikrinant esminių asmens higienos, privatumo poreikių, tinkamo maitinimo, vis dar sprendžiamos vangiai.

Kalbėdamas su Seimo nariais A. Normantas pastebėjo, kad sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo klausimai sprendžiami pernelyg lėtai, pažeidžiama pagrindinė asmens teisė į privatumą, o pažeidžiamų asmenų identifikavimo pasienyje juos atstumiant neužtikrinimas, pažeidžiamų asmenų poreikių vertinimo, specialių poreikių vertimo bei smurto patyrusių asmenų identifikavimo tvarkos nebūvimas kelia didžiausią susirūpinimą.

Baigdamas ataskaitos pristatymą bei atsakydamas į Seimo narių klausimus, A. Normantas pastebėjo, kad prieglobsčio prašytojų teisė į informaciją apie jų teises ir pareigas, taip pat  į informaciją apie prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, teisinės informacijos ir konsultacijų teikimas iki šiol neužtikrinamas.

Susijusios naujienos