2023 m. gruodžio 11 d.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovė ir Žmogaus teisių biuro patarėjos lankėsi Danijos Parlamento ombudsmeno institucijoje

Lapkričio 20–24 dienomis Seimo kontrolierių įstaigos vadovė, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė bei įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjos Fausta Viktorija Osičnaitė ir Goda Jurevičiūtė lankėsi Kopenhagoje. Stažuotę Seimo kontrolierių įstaigos atstovėms organizavo Danijos Parlamento ombudsmeno institucija, nagrinėjanti ne tik skundus, kaip dauguma ombudsmenų įstaigų, bet ir vykdanti nacionalinės kankinimo prevencijos funkcijas pagal JT Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvinį protokolą.

Studijų vizitas prasidėjo Danijos Parlamento ombudsmeno institucijos įgaliojimų ir veiklos pristatymu. Susitikimo metu buvo pristatyta Danijos Parlamento ombudsmeno institucijos 2022 m. veiklos ataskaita, nacionalinės kankinimo prevencijos vykdymo Danijoje procedūros, ypatumai, statistiniai duomenys bei šioje srityje kylantys iššūkiai, lankomos laisvės apribojimo vietos. Taip pat papasakota apie glaudų bendradarbiavimą su Danijos nevyriausybine organizacija „DIGNITY“ (angl. Danish Institute Against Torture) ir Danijos žmogaus teisių institutu (DIHR), vedamą dialogą su valstybės valdžios atstovais dėl Danijos Parlamento ombudsmeno rekomendacijų įgyvendinimo.

Seimo kontrolierių įstaigos atstovės taip pat buvo supažindintos su Danijos Parlamento ombudsmeno institucijos ekspertų veikloje taikomomis išsamiomis gairėmis dėl stebėsenos laisvės apribojimo vietose vykdymo (Angl. Manual for Monitoring Activities) bei informuotos apie galimybę tobulinti bendravimo su asmenimis, kurių laisvė yra apribota, įgūdžius naudojantis nauja Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) sukurta mokymosi internete platforma FreedomLab.io. Be to, susipažinta su daugybe gerosios praktikos pavyzdžių dėl patikrinimų laisvės apribojimo vietose planavimo ir atlikimo.

Studijų vizito metu buvo sudaryta galimybė susipažinti su Danijos Parlamento ombudsmeno stebėsenos ataskaitų rengimo procesu, ataskaitų struktūra ir turiniu bei pasidalinti gerąja patirtimi, o taip pat apsilankyti Kopenhagos kalėjimų grupei priklausančioje pagrindinėje kardomojo kalinimo įstaigoje – „The Western Prison“. Vėliau su Danijos Parlamento ombudsmeno įstaigos ekspertais Seimo kontrolierių įstaigos atstovės aptarė kalinimo įstaigose tikrinamus aspektus bei Lietuvos ir Danijos bausmių vykdymo sistemų ypatumus ir skirtumus.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovė ir Žmogaus teisių biuro patarėjos taip pat buvo supažindintos su Danijoje taikomomis prieglobsčio procedūromis, Danijos Parlamento ombudsmeno įgaliojimais lankytis valstybinėse užsieniečių laisvės apribojimo vietose ir privačiuose centruose. Joms pristatyti užsieniečių laisvės apribojimo vietų tipai, patikrinimų užsieniečių laisvės apribojimo vietose atlikimo ypatumai, svarbiausios tikrinamos sritys bei  užsieniečių laisvės apribojimo vietų stebėsenos rezultatai. Kita pristatymo dalis buvo skirta Danijos Parlamento ombudsmeno vykdomai užsieniečių priverstinio grąžinimo į užsienio valstybę stebėsenos funkcijai aptarti, o vėliau Seimo kontrolierių įstaigos atstovėms buvo sudaryta galimybė apsilankyti prieglobsčio prašytojų ir kitų užsieniečių kalinimo ir probacijos įstaigoje (The Ellebæk Centre for Foreigners).

Be jau minėtų sričių, studijų vizito metu Seimo kontrolierių įstaigos atstovės buvo supažindintos su Danijoje galiojančiu pacientų priverstinio gydymo psichiatrinėse įstaigose teisinu reglamentavimu, priverstinio hospitalizavimo sąlygomis, fizinio suvaržymo priemonių taikymo tvarka ir pan. Kartu su Danijos Parlamento ombudsmeno institucijos ekspertais dalintasi nacionalinės kankinimų prevencijos funkcijų vykdymo patirtimi Lietuvoje, diskutuota apie šioje srityje kylančius iššūkius, aptarta vizito metu sužinota informacija bei galimas tolesnis bendradarbiavimas.

Vizitas į Danijos Parlamento ombudsmeno instituciją organizuotas įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos biuro Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą. Ši programa skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione.

Susijusios naujienos