2021 m. balandžio 26 d.

Seimo kontrolieriai rekomendavo Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktuose aiškiai reglamentuoti privalomus individualaus kompostavimo vietos įrengimo atstumus nuo sklypo ribos

Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Milda Vainiutė atliko skundo tyrimą dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su individualaus kompostavimo dėžės vietos nustatymo reikalavimų įgyvendinimu.

Pareiškėja skunde nurodė, kad Alytaus rajono savivaldybės administracija piktybiškai nereaguoja į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomendacijas dėl komposto dėžės vietos nustatymo ir nesiima konkrečių veiksmų įpareigoti kaimyną patraukti komposto dėžę nuo tvoros į nuošalią vietą rekomenduojamu atstumu nuo žemės sklypo ribų. Aplinkos ministerija nurodė, kokie atstumai ir kokia vieta turi būti skirta komposto dėžės įrengimui (rekomenduojama komposto dėžės vietą parinkti nuošalesnėje žemės sklypo vietoje (bent 2/3 metrų atstumu nuo gretimo žemės sklypo ribos, atsižvelgiant į vyraujančią vėjo kryptį). Komposto dėžė pastatyta po pareiškėjos gyvenamojo namo langais. Pūvančios ir yrančios žaliosios atliekos skleidžia nemalonų kvapą.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė, nagrinėjanti savivaldybių pareigūnų veiksmus, akcentavo, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti Alytaus rajono savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimą, nesprendžiant kompostavimo dėžės perkėlimo klausimo, kol nepakeistas galiojantis teisinis reglamentavimas.

Seimo kontrolierė tyrimo metu nustatė, kad Alytaus rajono savivaldybės administracijoje sudaryta komisija, atlikusi faktinių aplinkybių patikrinimą vietoje, konstatavo akivaizdžią vizualinę taršą ties pareiškėjos langais. Savivaldybės administracijos raštu pareiškėja buvo informuota apie gretimo sklypo savininkų įpareigojimą susitvarkyti neprižiūrėtą ir netvarkingą teritoriją bei laikytis Alytaus rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių. Rekomenduota patraukti komposto dėžę teisės aktuose rekomenduojamu 2–3 metrų atstumu nuo kaimyninių sklypų, tačiau privalomo reikalavimo tai padaryti rašte nebuvo.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, nagrinėjantis valstybinių institucijų pareigūnų veiksmus, nustatė, kad institucijų pozicijos dėl savivaldybių pareigos nustatyti privalomus individualaus kompostavimo dėžių įrengimui taikytinus atstumus nuo gretimų sklypų ribos privačiuose sklypuose išsiskyrė: nors Aplinkos ministerija išreiškė poziciją dėl savivaldybių pareigos nustatyti individualaus kompostavimo vietų įrengimo reikalavimus, Alytaus rajono savivaldybės administracija laikosi priešingos pozicijos.

Alytaus rajono savivaldybė nurodė, kad negalės asmenims pateikti nurodymo patraukti individualaus kompostavimo dėžę nuo gretimo sklypo ribos nurodytu atstumu, kol Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiuose reikalavimuose naudojama sąvoka „rekomenduojama“ nebus pakeista. Tik nustačius imperatyvų reikalavimą savivaldybėms patvirtinti privačiame sklype individualaus kompostavimo vietos įrengimui privalomą atstumą nuo sklypo ribos, atsirastų pagrindas reikalauti įgyvendinti šią prievolę.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas atkreipė dėmesį į Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintus teisėkūros aiškumo ir efektyvumo principus, įpareigojančius teisėkūroje dalyvaujančius subjektus siekti sukurti vientisą, darnią ir veiksmingą teisės sistemą. Praktika rodo, kad aukštesnę teisinę galią turinčiame teisės akte nustatyti reikalavimai perkeliami į lokalius teisės aktus, t. y. savivaldybių institucijos į lokalius teisės aktus perkelia aukštesnę teisinę galią turinčiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įgyvendindamos teisėkūroje taikytiną sistemiškumo principą.

Seimo kontrolieriai rekomendavo:
1) Lietuvos Respublikos Vyriausybei
– atkreipti dėmesį į tai, kad galiojantis teisinis reglamentavimas, susijęs su individualaus kompostavimo vietų privačiuose žemės sklypuose nustatymu, nesudaro sąlygų užtikrinti efektyvumo ir atsakingo valdymo principo įgyvendinimą. Nenustačius savivaldybėms pareigos reglamentuoti privačiame sklype individualaus kompostavimo vietos įrengimui privalomą atstumą nuo sklypo ribos, sudaromos sąlygos institucijoms laisvai interpretuoti galiojantį teisinį reglamentavimą, sukuriamos prielaidos nuolat kilti konfliktinėms situacijoms tarp gyventojų, neefektyviai naudoti institucijų tarnautojų darbo laiką ir biudžeto lėšas;
– spręsti klausimą dėl vieningo privačiame sklype individualaus kompostavimo vietos įrengimui privalomo atstumo nuo sklypo ribos reglamentavimo, užtikrinant teisinio reguliavimo aiškumo, teisėkūros efektyvumo ir atsakingo valdymo principų įgyvendinimą;

2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai – pateikti išvadas:
– ar teisinės technikos aspektu reikalavimais pavadintas teisės aktų nuostatas galima laikyti rekomendacijomis, traktuojant, kad jos nėra privalomos; ar tokiu atveju privalo būti keičiama teisės akto formuluotė, įgyvendinant teisinio reglamentavimo aiškumą, tikslumą, nuoseklumą ir vidinę darną;
– ar Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. D1-713, nuostatos yra privalomi reikalavimai, ar tik rekomendacijos, kai galima pasirinkti, įgyvendinti jas arba ne; ar neturėtų būti sprendžiamas klausimas dėl formuluotės pakeitimo, užtikrinant teisinio reguliavimo aiškumo, teisėkūros efektyvumo ir atsakingo valdymo principų įgyvendinimą;
– ar teisinės technikos aspektu, savivaldybėms įgyvendinant savarankiškąsias funkcijas, aukštesnę galią turinčiame teisės akte, kuriuo privalo vadovautis savivaldybės, gali būti nustatyti privalomi reikalavimai, kuriais savivaldybės privalėtų vadovautis tvirtindamos lokalius teisės aktus;

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskritysespręsti klausimą dėlSavivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimo įgyvendinimo Alytaus rajono savivaldybėje,kiek tai susiję suAplinkos ministerijos rašte nurodytos pareigos lokaliuose teisės aktuose nustatyti reikalavimus individualaus kompostavimo dėžių įrengimo vietų nustatymui;

4) Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos – inicijuoti ir atlikti patikrinimą, kurio metu būtų įvertinti pareiškėjos teiginiai dėl kenksmingomis medžiagomis nudažytos tvoros kaimyniniame žemės sklype nepašalinimo, ir nustatyta, ar nepažeidžiami aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai; nustačius pažeidimus, teisės aktų nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl jų pašalinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, reaguodama į Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, informavo, kad Teisingumo ministerijai, Aplinkos ministerijai ir Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse duotas pavedimas išnagrinėti pažymoje nurodytas aplinkybes. Dėl klausimų, kuriems reikėtų Vyriausybės sprendimo, prašyta pateikti suderintus sprendimų projektus.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos