2021 m. birželio 7 d.

Seimo kontrolieriai kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą dėl viešojo intereso gynimo aplinkos apsaugos srityje

Seimo kontrolieriai atliko skundo tyrimą dėl neteisėto valstybinės žemės Vilniaus rajone užėmimo, naudojimo, aplinkos teršimo statybinėmis atliekomis ir „srutomis“, netinkamos statybų valstybinės priežiūros, statinių naudojimo priežiūros. Pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierius dėl šalia jo gyvenamojo namo nelegaliai vykdomos statybinių atliekų perdirbimo, sandėliavimo veiklos, sunkiosios technikos eksploatavimo keliamo triukšmo, skleidžiamo dyzelio kvapo.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, nagrinėjantis valstybinių institucijų pareigūnų veiksmus, nustatė, kad valstybinės žemės naudojimo klausimas neefektyviai sprendžiamas nuo 2017 metų: patikrinimų metu nustatyti neeksploatuojami, apgriuvę statiniai, statybinėmis atliekomis užteršta neprižiūrėta teritorija.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į tai, kad valstybinė žemėtai bendras visos visuomenės gėris, kurio apsauga yra užtikrinta įstatymais. Teisiniams santykiams dėl valstybinės žemės būdingas teisinis apibrėžtumas. Šių teisinių santykių reglamentavimas grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais – ir yra imperatyvūs. Valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai, parduodant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius dėl žemės konsolidacijos, žemės servitutų Civilinio kodekso, Žemės ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kiti sandoriai dėl valstybinės žemės negali būti sudaromi, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra nustatyta valstybės ir kiekvieno asmens pareiga saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių, o valstybės pareiga rūpintis natūralios gamtinės aplinkos apsauga. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą. Aiškindamas šias konstitucines nuostatas, Konstitucinis Teismas nuosekliai pažymi, jog vienas iš valstybės veiklos tikslų, įtvirtintų Konstitucijoje, yra užtikrinti žmonių teisę į sveiką ir švarią aplinką. Asmens teisė į sveiką aplinką yra būtinoji oraus gyvenimo ir naudojimosi daugeliu kitų konstitucinių teisių sąlyga.

Seimo kontrolierius akcentavo, kad aplinkos apsauga pripažįstama viešuoju interesu. Vienas iš viešojo intereso aplinkos apsaugos srityje gynybos būdų – teisės aktų įgalioto subjekto kreipimasis į teismą, siekiant nutraukti aplinkosaugos reikalavimus pažeidžiančią veiklą, įpareigoti pažeidėją atlyginti žalą arba imtis prevencinių priemonių, kad žala neatsirastų ateityje.

Atlikęs skundo tyrimą, Seimo kontrolierius konstatavo, kad leidimas naudotis valstybine žeme pareiškėjo skunde nurodytoje teritorijoje buvo išduotas neteisėtai, nes nebuvo pateikti sutikimo išdavimui privalomi dokumentai; šiuo neteisėtai išduotu sutikimu vadovavosi institucijos, atlikdamos patikrinimus (žemės naudojimo valstybinės kontrolės, statybų valstybinės priežiūros, aplinkos apsaugos, statinių naudojimo priežiūros);

Valstybės institucijų ir savivaldybės administracijos neveiklumas nagrinėjamu atveju sąlygoja prokuroro pareigą imtis ginti viešąjį interesą.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė, nagrinėjanti savivaldybių pareigūnų veiksmus, konstatavo pareiškėjų teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimą – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarnautojai neefektyviai sprendė statinių valstybinėje žemėje naudojimo pagal paskirtį klausimą – nors statinių naudojimo priežiūros klausimas buvo keliamas nuo 2017 metų, tik 2020 m. liepos mėn. savivaldybės administracija iniciavo realių veiksmų dėl statinių naudotojo pareigų nevykdymo atlikimą.

Todėl Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Milda Vainiutė rekomendavo:
– Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui įvertinti Seimo kontrolieriaus išdėstytas aplinkybes dėl galimai nusikalstamos veikos bei viešojo intereso pažeidimo; nustačius nusikalstamos veikos požymius, viešojo intereso pažeidimus, užtikrinti teisės aktuose nustatytų veiksmų atlikimą;
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos inicijuoti ir atlikti patikrinimą, kurio metu būtų nustatyta, ar žemės sklype ir šalia šio žemės sklypo esančioje valstybinėje žemėje nepažeidžiami aplinkosauginiai reikalavimai; nustačius pažeidimus, teisės aktų nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl jų pašalinimo; apsvarstyti galimybę, vadovaujantis neplaninių patikrinimų rotacijos principu, patikrinimą dėl galimų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų nurodytoje teritorijoje pavesti atlikti ne Vilniaus valdybos Trakų inspekcijos pareigūnams, o kitoms valdyboms;
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos  pakartotinai peržiūrėti klausimą dėl pareiškėjo skunde nurodytų statybų žemės sklype ir šalia esančioje valstybinėje žemėje teisėtumo, užtikrinant objektyvumo principo įgyvendinimą, įvertinant pažymoje nurodytas aplinkybes dėl neteisėto sutikimo išdavimo; užtikrinti, kad, rengiant atsakymus į asmenų kreipimusis, būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatyme nustatyto objektyvumo principo;
Vilniaus rajono savivaldybės administracijai užtikrinti efektyvią pareiškėjo skunde nurodytų statinių valstybinėje žemėje šalia žemės sklypo, statinių naudojimo priežiūros kontrolę; nustačius teisės aktų pažeidimus, spręsti klausimą dėl jų pašalinimo; pateikti informaciją dėl žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme, esančia šalia žemės sklypo, apskaičiavimo ir surinkimo; 
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijosspręsti klausimą dėl pareiškėjo nurodytų teiginių, susijusių su šalia jo gyvenamojo namo vykdomos veiklos keliamo triukšmo ir skleidžiamo dyzelio kvapo, patikrinimo.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, reaguodama į Seimo kontrolierės rekomendaciją, informavo, kad vykdant statinių naudojimo priežiūros kontrolę, 2021 m. gegužės 28 d. atlikus pakartotinį statinių patikrinimą, techninės (naudojimo) priežiūros patikrinimą, sprendžiamas (įteiktas šaukimas) pastatų savininkės patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 360 str. 3 d. klausimas; svarstomas pareiškimo dėl pastatų netinkamos priežiūros teismui pateikimo klausimas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos