2023 m. sausio 27 d.

Seimo kontrolierei tarpininkaujant nustatyta, jog pareiškėjai, pabėgusiai nuo karo Ukrainoje, Migracijos departamente suteikta klaidinga informacija apie jos teises ir galimybes Lietuvoje

Seimo kontrolierė gavo pareiškėjos (Lietuvos Respublikos pilietės, iki karo gyvenusios Ukrainoje) skundą, kuriame, be kitų aplinkybių, nurodė, kad jai, kaip pabėgusiai nuo karo Ukrainoje, nėra suteikiama pagalba Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėja skunde, be kitų aplinkybių, skundėsi Migracijos departamento pareigūnų veiksmais (neveikimu) nesuteikiant jai perkeliamojo asmens statuso bei teikiant klaidingą informaciją apie jos teises ir galimybes Lietuvos Respublikoje. Pareigūnai informavę, kad jai, kaip LR pilietei, nepaisant to, kad ji yra pabėgusi nuo karo, Lietuvoje nepriklauso jokia valstybės pagalba.

Seimo kontrolierė, įvertinusi teisinį reguliavimą, pagal kurį Migracijos departamentas priima sprendimus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo) ir jo įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą, taip pat nagrinėja ir sprendžia perkeliamųjų asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės, teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinimo ar suteikimo ir dokumentų šiems asmenims išdavimo klausimus, kartu siekdama greitesnio ir efektyvesnio skunde išdėstytos problemos išsprendimo, priėmė sprendimą tarpininkauti ir kreiptis į Migracijos departamentą.

Migracijos departamentui, be kita ko, buvo rekomenduota išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių atsakingi Migracijos departamento pareigūnai neinformavo pareiškėjos apie galimybę pateikti prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso, kuris suteikia teisę gauti valstybės paramą integracijai, suteikimo. Seimo kontrolierė taip pat rekomendavo įvertinti Migracijos departamento atsakingų pareigūnų veiksmus (neveikimą) pareiškėjos atžvilgiu ir, nustačius tarnybinės atsakomybės požymių, priimti sprendimą pagal kompetenciją.

Migracijos departamentas išnagrinėjo darbuotojų galimai neprofesionalų elgesį, kai vizito metu Migracijos departamento Vilniaus skyriuje pareiškėjai buvo suteikta klaidinga informacija.

Migracijos departamentas pažymėjo, kad darbuotoja dėl patirties stokos pareiškėjos neinformavo, jog ji turi teisę pateikti prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso, kuris suteikia teisę gauti valstybės paramą integracijai, suteikimo.

Migracijos departamento Vilniaus skyriuje ši situacija su darbuotoja aptarta ir į ją bus atsižvelgta darbuotojos, dirbančios pagal darbo sutartį, kasmetinio vertinimo metu.

Susijusios naujienos