2023 m. sausio 30 d.

Seimo kontrolierei tarpininkaujant Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti pareiškėjai leidimą gyventi Lietuvoje

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo pareiškėjos (Ukrainos pilietės) skundą dėl Migracijos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepriimant sprendimo dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

Pareiškėja skunde pažymėjo, kad jos pažįstamos, su kuria ji tą pačią dieną kreipėsi į Migracijos departamentą su prašymu išduoti leidimą gyventi Lietuvoje, atžvilgiu jau yra priimtas Migracijos departamento sprendimas, o pareiškėjos atžvilgiu sprendimas vis dar nėra priimtas. Pareiškėja taip pat nurodė, kad jai nėra suteikta informacija, kada ji galėtų tikėtis gauti Migracijos departamento sprendimą, o dėl to kyla sunkumų norint įsidarbinti ir pan.

Pareiškėja Seimo kontrolierės prašė pagalbos.

Seimo kontrolierė, įvertinusi teisinį reguliavimą, pagal kurį Migracijos departamentas priima sprendimus dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, kartu siekdama greitesnio ir efektyvesnio skunde išdėstytos problemos išsprendimo, priėmė sprendimą tarpininkauti ir kreiptis į Migracijos departamentą.

Migracijos departamentui, be kita ko, buvo rekomenduota imtis priemonių, kad pareiškėjos prašymas kuo skubiau būtų išnagrinėtas ir jai būtų pateiktas išsamus, motyvuotas ir teisės aktų nuostatomis pagrįstas atsakymas.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo pareiškėja su padėka kreipėsi į Seimo kontrolierę, informuodama, kad Migracijos departamentas išnagrinėjo pareiškėjos prašymą ir priėmė sprendimą išduoti leidimą gyventi Lietuvoje. 

Susijusios naujienos