2024 m. birželio 6 d.

Seimo kontrolierei rekomendavus Aplinkos ministerijoje rengiami teisės aktų pakeitimai

Seimo kontrolierė tyrė skundą dėl Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai sprendžiant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – taršos leidimas) panaikinimo klausimą.

Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierė Erika Leonaitė atkreipė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėmesį į tai, kad teisės aktai nereglamentuoja termino, per kurį Agentūra turi (turėtų) priimti sprendimus dėl taršos leidimų panaikinimo, kai nustatoma, jog taršos leidimo turėtojas nebeturi teisės valdyti ar naudoti taršos leidime nurodytai ūkinei veiklai naudojamo nekilnojamojo turto ar jo dalies ir (ar) įrenginio ar jo dalies.

Atsižvelgusi į tai, Seimo kontrolierė Aplinkos ministerijai rekomendavo svarstyti klausimą dėl teisės aktų pakeitimo (papildymo), nustatant sprendimų panaikinti taršos leidimus, kai taršos leidimo turėtojas nebeturi teisės valdyti ar naudoti taršos leidime nurodytai ūkinei veiklai naudojamo nekilnojamojo turto ar jo dalies ir (ar) įrenginio ar jo dalies, priėmimo terminą.

Aplinkos ministerija, įvertinusi Seimo kontrolierės pažymoje pateiktas rekomendacijas, informavo, kad kartu su Agentūra atlieka taršos leidimų galiojimo panaikinimo Aplinkos apsaugos įstatyme nustatytais pagrindais praktinio taikymo analizę ir planuoja tikslinti taršos leidimų naikinimo institutą reglamentuojančias nuostatas, atsižvelgiant į praktikoje kylančią problematiką. Į rengiamų teisės aktų pakeitimo projektą, kaip pažymėjo Aplinkos ministerija, bus įtrauktas ir pakeitimas, parengtas įgyvendinant Seimo kontrolierės rekomendaciją, t. y. detalizuojant Agentūros veiksmus ir terminus, per kuriuos Agentūra privalo priimti sprendimus, susijusius su taršos leidimų galiojimo naikinimu.

Susijusios naujienos