2021 m. gruodžio 1 d.

Seimo kontrolierė pripažino: nesilaikant Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatų pareiškėjui nepagrįstai buvo suteikti teisėti lūkesčiai

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo asmens skundą dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo kreipimąsi.

Seimo kontrolierė nustatė, kad Kretingos rajono savivaldybėje buvo gautas ir užregistruotas pareiškėjo prašymas dėl uždraudimo medžioti jam nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose. Savivaldybės administracija atsakymą į šį pareiškėjo prašymą pateikė po dviejų mėnesių. Administracijos raštu asmuo buvo informuotas, kad jo prašymas nebus nagrinėjamas, nes neatitinka Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 19 punkto nuostatų, reglamentuojančių, kad prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi atitikti tam tikrus reikalavimus.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį, kad pirmiau minėtos teisės akto nuostatos numato du alternatyvius būdus, kaip prašymas raštu gali būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, t. y. prašymas raštu turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba prašymas raštu turi būti  suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad Kretingos rajono savivaldybės administracija nepateikė pareiškėjui informacijos ar dokumentų (kopijų), įrodančių, kad pareiškėjo pateiktas prašymas neatitiko vieno iš Taisyklių 19 punkte nustatyto reikalavimo, t. y. prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Seimo kontrolierė taip pat pažymėjo, kad savivaldybės administracija, gavusi pareiškėjo prašymą, veikdama pagal atsakingo valdymo principą ir kitus iš jo išplaukiančius principus, turėjo nedelsiant imtis veiksmų, siekdama išsiaiškinti, ar pareiškėjo prašymas atitinka Taisyklių 19 punkto reikalavimus. Nustačius, kad pašymas neatitinka Taisyklių 19 punkto reikalavimų, minėto prašymo turėjo neregistruoti ir apie tai, vadovaujantis Taisyklių 20 punktu, tą pačią dieną informuoti pareiškėją.

Tuo tarpu Kretingos rajono savivaldybės administracija pareiškėjo prašymą užregistravo ir tik po dviejų mėnesių raštu informavo pareiškėją jo prašymo nenagrinėjimą. Todėl Seimo kontrolierė konstatavo, jog savivaldybės administracijos pareigūnai pažeidė teisės akto nuostatas. Savivaldybės administracijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą užregistruoti pareiškėjo   prašymą, pareiškėjui buvo suteikti teisėti lūkesčiai, kad jo prašymas bus nagrinėjamas iš esmės.

Seimo kontrolierė atkreipė Kretingos rajono savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad Konstitucinis Teismas savo doktrinoje yra pažymėjęs, jog neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos