2023 m. sausio 19 d.

Seimo kontrolierė pasiūlė tikslinti statinių naudojimo priežiūros / kontrolės tvarką bei atsakingų institucijų įgaliojimus

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo skundus dėl garažo, esančio gretimame sklype vos už kelių metrų nuo pareiškėjo gyvenamojo namo, naudojimo ne pagal paskirtį ir jame nuolat teikiamų transporto priemonių remonto komercinių paslaugų. Seimo kontrolierė, įvertinusi tai, kad skundo problema Savivaldybei buvo žinoma jau nuo 2008 metų, padarė išvadą, kad Savivaldybės administracijos veiksmai (patikrinimai, administracinių pažeidimų fiksavimas ir kt.) buvo nepakankami, sprendžiant neteisėtos komercinės veiklos sustabdymą ir nutraukiant statinio naudojimą ne pagal paskirtį, todėl pareiškėjo skundą pripažino pagrįstu.

Seimo kontrolierė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo reguliariai tęsti statinio (pagalbinės paskirties pastato) naudojimo priežiūrą ir, nustačius pažeidimų, t. y. kad statinys naudojamas ne pagal paskirtį, jame vykdoma komercinė automobilių remonto veikla, pagal kompetenciją imtis priemonių jiems šalinti.

Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį, kad Statybos įstatyme ir normatyviniuose statinio techniniuose dokumentuose statinio naudojimas ir priežiūra siejami ne tik su statinio sauga (žmonėms, aplinkai ir t. t.), bet ir jo paskirtimi (jame planuojama / atliekama veikla), tačiau nei Statybos įstatyme, nei kituose teisės aktuose nėra įtvirtinta statinio naudojimo priežiūrą atliekančių institucijų (nagrinėjamu atveju – Savivaldybės administracijos) pareiga (įgaliojimai) stabdyti statinyje vykdomą veiklą vien tuo pagrindu, kad statinys naudojamas ne pagal paskirtį (kai statinio techninė būklė nekelia pavojaus jo naudotojams ir šalia esantiems žmonėms, statinys neturi galimos avarinės būklės požymių).  

Seimo kontrolierė Aplinkos ministerijai, formuojančiai valstybės politiką  statybos ir jos priežiūros, būsto srityje, koordinuojančiai ir kontroliuojančiai jos įgyvendinimą, rekomendavo spręsti klausimą dėl Statybos įstatymo, Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarkos (ir kitų teisės aktų) tikslinimo, konkretizuojant statinių naudojimo priežiūros / kontrolės tvarkos sąlygas, reikalavimus, priežiūrą atliekančių institucijų funkcijas bei įgaliojimus ūkinei komercinei veiklai, vykdomai tam nepritaikytuose / neskirtuose statiniuose, statinių naudojimui ne pagal paskirtį, nutraukti.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos