2022 m. rugpjūčio 31 d.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė Trakų rajono savivaldybėje išklausė iš anksto užsiregistravusius pareiškėjus ir aptarė jų problemas

2022 m. rugpjūčio 29 d. Seimo kontrolierė Milda Vainiutė, vyresniosios patarėjos Vilija Burzdikienė ir Rita Janušauskienė bei patarėja Sigutė Vedeckienė lankėsi Trakų rajono savivaldybėje. Savivaldybės administracijos patalpose buvo priimti iš anksto užsiregistravę pareiškėjai, išklausytos ir aptartos jų problemos, buvo atkreiptas ypatingas dėmesys į savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmus ar neveikimą, iš jų gautus atsakymus.

Pareiškėjai skundėsi dėl neįvedamos geriamojo vandens ir nuotekų sistemos tik vienam namui, esančiam viešojo vandens tiekimo teritorijoje; dėl Karaimų gatvės rekonstrukcijos, numatant joje palikti tik pėsčiųjų eismą, tačiau nesprendžiant eismo organizavimo problemų kompleksiškai; dėl tautinių mažumų (lenkų) švietimo ir kitų problemų. Seimo kontrolierė ir patarėjos visus klausimus vėliau aptarė su savivaldybės administracijos direktore Jolanta Abucevičiene. Buvo akcentuota, jog visais atvejais būtina savivaldybės veikloje (tiek priimant administracinius sprendimus, tiek rengiant atsakymus į asmenų kreipimusis) laikytis vietos savivaldos ir viešojo administravimo principų – veiklos teisėtumo, viešumo, objektyvumo, gyventojų nuomonės išsiaiškinimo, bendruomenės interesų derinimo, atsakingo valdymo, dokumentų tikslumo ir kt.

Vizito metu taip pat buvo išspręstas ir kitas svarbus klausimas. Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gautas Trakų rajono savivaldybės gyventojų skundas. Jį tiriant kilo tam tikrų neaiškumų. Siekdamos įvertinti pareiškėjų skunde pateiktas aplinkybes, Seimo kontrolierė ir patarėjos taip pat buvo nuvykusios į Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančią vietą, nurodytą skunde. Ten buvo susitikta su pareiškėjais, Trakų rajono savivaldybės administracijos pareigūnais, kurie pateikė informaciją, paaiškinimus dėl pareiškėjų skunde nurodytų aplinkybių (dėl galimai neteisėtai išduotų leidimų kirsti medžius, esančius valstybinėje žemėje, dėl gatvės kapitalinio remonto). Šio susitikimo metu Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, kad gatvė, kurią planuojama remontuoti, yra įrašyta į Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, todėl būtent savivaldybė privalo minėtą gatvę  prižiūrėti ir remontuoti, ir pabrėžė, kad  visi veiksmai (pvz., gatvės remonto, medžių kirtimo) turi būti atliekami vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.  

Susijusios naujienos