2022 m. gegužės 26 d.

Seimo kontrolierė M.Vainiutė lankėsi Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėse

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė, siekdama sudaryti kuo palankesnes sąlygas savivaldybių gyventojams kreiptis į Seimo kontrolierius, bei tęsdama susitikimų su savivaldybių administracijos direktoriais tradiciją, kartu su Seimo kontrolieriaus vyresniosiomis patarėjomis Rita Janušauskiene ir Vilija Burzdikiene 2022 m. gegužės 25 d. lankėsi Kauno miesto bei Kauno rajono savivaldybėse. Šių apsilankymų metu savivaldybių patalpose buvo priimti ir išklausyti gyventojai dėl pareigūnų galimo piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.

Po gyventojų priėmimo įvyko susitikimai su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Tadu Metelioniu bei Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Šarūnu Šukevičiumi ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja Egle Brinkman. Susitikimų metu buvo aptartos problemos, išryškėjusios išklausius gyventojus priėmimo metu, konstatuotos Seimo kontrolierei nagrinėjant skundus dėl galimai pažeistų žmogaus teisių į gerą viešąjį administravimą, taip pat buvo kalbėta dėl Seimo kontrolierės teiktų rekomendacijų vykdymo.

Susijusios naujienos